Năm: 2016

Một kỹ thuật nhỏ để sử dụng bất đẳng thức Cauchy-Schwarz

Một kỹ thuật nhỏ để sử dụng bất đẳng thức Cauchy-Schwarz được tác giả Võ Quốc Bá Cẩn tổng hợp lại là một tài liệu quý về bất đẳng thức dành cho chúng ta. Thông thường khi sử dụng bất đẳng thức Cauchy-Schwarz (tham khảo ở [1]) để chứng minh các bất đẳng thức đối […]

Kỹ thuật phân tích bình phương hoán vị (S.O.C) trong bất đẳng thức

Kỹ thuật phân tích bình phương hoán vị (S.O.C) trong bất đẳng thức Bất đẳng thức hoán vị là những bài toán rất đẹp bới sự phát biểu đơn giản nhẹ nhàng của chúng. Tuy nhiên, việc giải chúng thì ngược lại, việc tìm một lời giải cho chúng vô cùng vất vả và khó […]

Học tốt 365 © 2018 Học Tốt