Tháng: Tháng Hai 2018

Ứng dụng nguyên lý DIRICHLET trong chứng minh bất đẳng thức

Nhà toán học Đức P.G.Lejeune Dirichlet (1805-1859) đã nêu ra một định lí mà về sau người ta gọi là Nguyên lí Dirichlet, nguyên lý được phát biểu như sau:             “Nếu nhốt vào n chiếc lồng một số chú thỏ mà số lượng lớn hơn n thì ta sẽ tìm được một chiếc lồng […]

Chứng minh các bất đẳng thức về tổng, tích của dãy số – Phương pháp quy nạp

1. Một số kiến thức cần nhớ a) Ph­­ương pháp làm trội, làm giảm Giả sử cần chứng minh , khi đó ta cần làm trội biểu thức A thành  rồi chứng minh . Cũng có thể làm giảm B thành  rồi chứng minh . Phương pháp làm trội, làm giảm thường được áp dụng […]

Học tốt 365 © 2018 Học Tốt