21 đề thi vào lớp 10 môn Toán của các tỉnh trong cả nước

Đây là 21 đề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2014 – 2015 của các tỉnh Hà Nội, Nam Định, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng…Các đề thi đều có gợi ý giải giúp các em học sinh chuẩn bị thi vào cấp 3 biết thêm các dạng toán.

Chúc các em thi tốt !

Học tốt 365 © 2018 Học Tốt