Chuyên đề mặt tròn xoay: Mặt nón – Hình trụ – Khối cầu

Tài liệu gồm 64 trang với nội dung gồm các phần: Mặt nón, hình trụ, khối cầu của tác giả Đặng Việt Đông.

Tài liệu gồm phần tóm tắt lý thuyết và các bài tập trắc nghiệm có lời giải chi tiết 3 phần:

1. HÌNH NÓN – KHỐI NÓN
2. HÌNH TRỤ – KHỐI TRỤ
3. MẶT CẦU – KHỐI CẦU

Chuyên đề mặt tròn xoay: Mặt nón - Hình trụ - Khối cầu

Link xem trực tiếp tại:

https://drive.google.com/drive/folders/0B7uAMT9Yh6ueSVpxZy0wVFgxMWM

Học tốt 365 © 2018 Học Tốt