Chuyên mục: Bất đẳng thức

Kiến thức cơ bản về bất đẳng thức, bài tập và hướng dẫn giải bất đẳng thức cơ bản, bất đẳng thức Cosi, bất đẳng thức bunhiacopxki, bất đẳng thức bernouli…

Ứng dụng nguyên lý DIRICHLET trong chứng minh bất đẳng thức

Nhà toán học Đức P.G.Lejeune Dirichlet (1805-1859) đã nêu ra một định lí mà về sau người ta gọi là Nguyên lí Dirichlet, nguyên lý được phát biểu như sau:             “Nếu nhốt vào n chiếc lồng một số chú thỏ mà số lượng lớn hơn n thì ta sẽ tìm được một chiếc lồng […]

Chứng minh các bất đẳng thức về tổng, tích của dãy số – Phương pháp quy nạp

1. Một số kiến thức cần nhớ a) Ph­­ương pháp làm trội, làm giảm Giả sử cần chứng minh , khi đó ta cần làm trội biểu thức A thành  rồi chứng minh . Cũng có thể làm giảm B thành  rồi chứng minh . Phương pháp làm trội, làm giảm thường được áp dụng […]

Học tốt 365 © 2018 Học Tốt