Chuyên mục: Hình học không gian

Lý thuyết và công thức tính Hình học không gian, hệ tọa độ oxyz. Khoảng cách, đường thẳng, mặt phẳng không gian, giao tuyến…

Công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích khối đa diện

Để giúp các thí sinh có thể giảm tải áp lực thi phần hình học các giáo viên giảng dạy môn Toán đã tuyển tập những công thức thường dùng trong giải các bài toán thuộc chuyên đề thể tích khối đa diện. Chuyên đề hình học không gian là một trong những chuyên đề […]

Học tốt 365 © 2018 Học Tốt