Chuyên mục: Hình học phẳng

Lý thuyết cơ bản và nâng cao Hình học phẳng, hình học phẳng oxy, công thức hình học phẳng, hình học phẳng luyện thi đại học, bài tập luyện thi hình học…

Các phương pháp giải bài toán cực trị hình học bằng vectơ

hoctot365.com giới thiệu với các em một số phương pháp giải bài toán cực trị hình học bằng vectơ. Đó là các phương pháp dưới đây. 1. Phương pháp tìm cực trị nhờ đánh giá độ dài vectơ 2. Phương pháp tìm cực trị nhờ đánh giá bình phương vô hướng 3. Phương pháp tìm cực trị nhờ đánh giá […]

Học tốt 365 © 2018 Học Tốt