Chuyên mục: Khảo sát hàm số

Chuyên đề khảo sát hàm số và các bài toán liên quan ôn thi đại học: khảo sát hàm số bậc nhất, bậc 2, bậc 3, bậc 4 trùng phương…

2 phương pháp giải bài toán về tính đơn điệu trên khoảng cho trước

Từ các điều kiện để hàm số đơn điệu trên một khoảng cho trước chúng ta lập được ra 2 phương pháp giải bài toán về tính đơn điệu trên khoảng cho trước. Có hai phương pháp chính để giải các bài toán về tính đơn điệu trên khoảng cho trước. PP1: Rút theo , rồi dựa […]

Học tốt 365 © 2018 Học Tốt