Chuyên mục: Lượng giác

Công thức lượng giác, bài tập lượng giác và hướng dẫn giải chi tiết. Bài toán lượng giác cơ bản, nâng cao, phương trình lượng giác, bất lượng giác ôn thi.

Một số Công thức lượng giác cơ bản và mở rộng thí sinh cần biết

Để thuận tiện cho việc tra cứu các công thức lượng giác cơ bản và mở rộng, chúng tôi xin tuyển tập những công thức lượng giác thường dùng trong giải các bài toán thuộc theo chuyên đề. Chuyên đề Lượng giác là một trong những chuyên đề học khó khăn với nhiều học sinh […]

Áp dụng bất đẳng thức lượng giác vào giải một số bài toán

Cách giải một số bài toán khi áp dụng bất đẳng thức lượng giác. Các bài toán thường áp dụng là cực trị, chứng minh tam giác đều, tam giác vuông. Ta sẽ tìm hiểu về cách áp dụng bất đẳng thức lượng giác vào giải các bài toán định tính các tam giác đều, […]

Chứng minh BĐT lượng giác bằng cách biến đổi tương đương

Phương pháp chứng minh BĐT lượng giác bằng cách biến đổi tương đương là phương pháp sử dụng sự biến đổi qua lại của các bất đẳng thức. Để có thể sử dụng tốt phương pháp này, các em cần phải nắm vững những kiến thức cần thiết về biến đổi lượng giác, các đẳng […]

Học tốt 365 © 2018 Học Tốt