Ebook 10 trọng điểm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán 11

Cuốn sách “10 trọng điểm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán 11” có 21 chuyên đề với nội dung là tóm tắt kiến thức trọng tâm của Toán phổ thông và Toán chuyên.

Phần các bài toán chọn lọc có khoảng 900 bài với nhiều dạng loại và mức độ từ cơ bản đến phức tạp, bài tập tự luyện khoảng 250 bài, có hướng dẫn hay đáp số.

Ebook 10 trọng điểm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán 11

Link tải về: http://123link.pro/y0yfWlq

Học tốt 365 © 2018 Học Tốt