Chuyên mục: Hình học

Lý thuyết và bài tập hình học phẳng, hình học lớp 10,11,12, hình học không gian, hình học giải tích, công thức hình học, tọa độ mặt phẳng…

Các định nghĩa về vectơ

Định nghĩa vectơ, vectơ cùng phương, vectơ cùng hướng, vectơ ngược hướng hai vectơ bằng nhau, vectơ không. Ở bài này các em sẽ được học những lý thuyết về vectơ. 1. Định nghĩa vectơ – Vectơ là một đoạn thẳng định hướng. – Vectơ có điểm đầu là A, điểm cuối B là vectơ AB, […]

Học tốt 365 © 2018 Học Tốt