Đề kiểm tra 15 phút – Góc – Số đo góc – Cộng hai góc – Vẽ góc – Đề 4 – Toán 6

Loading...
()

Đang tải…

1.Cho hình vẽ bên:

a.Đo các góc trên hình vẽ;

b.Hãy viết tên các cặp góc kề bù nhau.

toán 6

2.Cho góc xOy và yOz là hai góc kề bù,biết yOz = 115°. Tính xOy.

1.

a.

góc xOz = 35°, góc xOt = 50°; góc xOy = 180°, góc zOt = 15°,

zOy = 145° , góc tOy = 130°

b.

Các cặp góc kề bù:

góc xOz và góc zOy (35° + 145° = 180°)

Loading...

góc xOt và góc tOy (50° + 130° = 180°)

2.

Vì góc xOy và góc yOz là hai góc kề bù ta có:

góc xOy + góc yOz = góc xOz = 180°

góc xOy + 115° = 180°

góc xOy = 180° – 115° = 65°

toán 6

 

 

 

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Xem thêm  Getting started – trang 58 Unit 6 Our Tet Holiday?  Sách Giáo Khoa tiếng anh 6 mới
This entry was posted in Chưa phân loại. Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *