Đề kiểm tra cuối học kì I môn toán khối 2 năm học 2013-2014

Loading...
()

Đang tải…

Câu 1: Viết các số 43; 21; 49; 63; 17 (1điểm)

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn…………………………………………

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé…………………………………………

Câu 2: Đặt tính  rồi tính: (2 điểm)

58 + 3 4                       65 – 37                     47 + 32                          65 – 14

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: (2 điểm)

5m =……………dm                                    50mm =…………cm

7m = …………..dm                                    20dm = …………m

Câu 4: Tìm X: (1 điểm)

a) X – 37 = 52                                           b) 65 – X = 32

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Câu 5: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: (1điểm)

Hình bên có:

A. 2 hình tứ giác

B. 3 hình tứ giác

C. 4 hình tứ giác

D. 5 hình tứ giác

Câu 6: Buổi sáng, cửa hàng bán được 92l dầu hỏa. Buổi chiều cửa hàng bán được ít hơn buổi sáng 28 l dầu hỏa. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu hỏa? (1,5điểm)

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Câu 7: Bạn Hoàng nặng 29kg, bạn Minh nặng hơn bạn Hoàng 8kg. Hỏi bạn Minh nặng bao nhiêu ki-lô-gam? (1,5điểm)

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN LỚP 2 

Năm học: 2013 -2014

 

Câu 1: Viết các số 43, 21, 49, 63, 17, (1điểm)

Học sinh làm đúng mỗi ý tính được 0,5 điểm

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 17; 21; 43; 49

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 49; 43; 21; 17

Xem thêm  Đề thi giữa học kì I Toán 2 – Đề 6

Câu 2: Đặt tính  rồi tính: (2 điểm)

Học sinh làm đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm

Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: (2điểm)

Học sinh làm đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm

5m = 50dm                                    50mm = 5cm

7m = 700cm                                    20dm = 2m

Câu 4: Tìm X: (1 điểm)

Học sinh làm đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm

a) X – 37 = 52 b) 65 – X = 32
X = 52 + 37 X = 65 – 32
X = 89 X X = 33

Câu 5: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: (1điểm)

Học sinh làm đúng ý được 1 điểm

Hình bên có: B. 3 hình tứ giác

Câu 6: Buổi sáng, cửa hàng bán được 92l dầu hỏa. Buổi chiều cửa hàng bán được ít hơn buổi sáng 28 l dầu hỏa. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu hỏa? (1,5điểm)

Bài giải

Số lít dầu hỏa buổi chiều cửa hàng đó bán được là:      (0,5 điểm)

                                        92 – 28 = 64 (l)                                             (0,5 điểm)

                                         Đáp số: 64l dầu hỏa                            (0,5 điểm)

Câu 7: Bạn Hoàng nặng 29kg, bạn Mnh nặng hơn bạn Hoàng 8kg. Hỏi bạn Minh nặng bao nhiêu ki-lô-gam? (1,5điểm)

Bài giải

                                                 Bạn Minh nặng số ki – lô – gam là:        (0,5 điểm)

                                             29 + 8 = 37 (kg)                              (0,5 điểm)

                                               Đáp số : 37 kg                               (0,5 điểm)

Đề kiểm tra cuối học kì I môn toán lớp 2 năm 2009-2010

Đề kiểm tra học kì I toán, tiếng việt lớp 2

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Xem thêm  Đề thi cuối năm Toán 2 – Đề 3

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

This entry was posted in Chưa phân loại. Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *