Category Archives: Giáo án tuần tiếng việt lớp 1

Giáo án buổi sáng lớp 1 – Tuần 11-14

Đang tải… Giáo án buổi sáng lớp 1 – Tuần 11-14 TUẦN 11: Thứ hai ngày 29 tháng 10 năm Tiết 1:                                          Hoạt động tập thể (Giáo viên chuyên soạn) Tiết 2: Đạo đức Tiết 3+4: Tiếng việt: VẦN /UƠ/ (Thiết kế Tiếng Việt 1 – Tài liệu thí điểm) Thứ ba ngày 30 tháng […]

Giáo án buổi chiều lớp 1 – Tuần 1-6

Đang tải… Giáo án buổi chiều lớp 1 – Tuần 1 – 6 TUẦN 1: Thứ hai ngày 19 tháng 8 năm 20… Tiết 1+2: Rèn Tiếng Việt TÁCH TIẾNG THÀNH LỜI I. MỤC TIÊU: * Củng cố: –  Biết câu ca về Bác Hồ và thuộc câu ca. Biết nói theo 4 mức độ: […]

Giáo án buổi sáng lớp 1 – Tuần 1-6

Đang tải… Giáo án buổi sáng lớp 1 – Tuần 1 – 6 TUẦN 1: Thứ hai ngày  tháng  năm Tiết 1: Hoạt động tập thể CHÀO CỜ TUẦN 1 Tiết 2: Đạo đức (Đ/c Nam soạn giảng)  Tiết 3+4: Tiếng Việt BÀI 1: TIẾNG TÁCH LỜI RA TỪNG TIẾNG (Thiết kế Tiếng Việt 1) […]

Giáo án buổi sáng lớp 1 – Tuần 7-10

Đang tải… Giáo án buổi sáng lớp 1 – Tuần 7-10 TUẦN 7: Thứ hai ngày  tháng  năm Tiết 1:  Hoạt động tập thể  Tiết 2: Đạo đức (Giáo viên chuyên soạn)  Tiết 3+4: Tiếng việt: ÂM /R/ (việc 1 + 2) (Thiết kế Tiếng Việt 1 – Tài liệu thí điểm) Thứ ba ngày […]

Giáo án Toán Tiếng việt lớp 1 – Tuần 1

Đang tải… Giáo án Toán Tiếng việt lớp 1 – Tuần 1 Tiết 2 + 3 :TV – CGD Bài 1: Tiếng  Tách lời ra từng tiếng(tiết 1,2) ****************************************** Buổi chiều: Tiết 1: Đạo đức                         EM LÀ HỌC SINH LỚP MỘT I. MỤC TIÊU: HS biết được: – Trẻ em có quyền có họ tên, […]

Giáo án Toán Tiếng việt lớp 1 – Tuần 2

Đang tải… Giáo án Toán Tiếng việt lớp 1 – Tuần 2 Tiết 2 + 3:TV – CGD Bài 1: Tiếng – Tiếng có một phần khác nhau Buổi chiều: Tiết 1: Đạo đức                        EM LÀ HỌC SINH LỚP MỘT  I. MỤC TIÊU: – Trẻ em có quyền có họ tên, có quyền được đi […]

Giáo án Toán Tiếng việt lớp 1 – Tuần 3

Đang tải… Giáo án Toán Tiếng việt lớp 1 – Tuần 3 Tiết 2 + 3:TV – CGD                               Âm /ch/     Buổi chiều  Tiết 1: Đạo đức.                   GỌN GÀNG, SẠCH SẼ(Tiết 1) I. Mục tiêu: Giúp hs biết được: -Thế nào là ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ. – Ích lợi của việc ăn […]

Giáo án Toán Tiếng việt lớp 1 – Tuần 4

Đang tải… Giáo án Toán Tiếng việt lớp 1 – Tuần 4 HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC Tiết 2 + 3:TV – CGD                               Luật chính tả e,ê ****************************************** Tiết 5:Tự học* TV – CGD                               Luật chính tả e,ê (việc 4) ****************************************** Buổi chiều Tiết 1: Đạo đức: Gọn gàng sạch sẽ ( […]

Giáo án Toán Tiếng việt lớp 1 – Tuần 6

Đang tải… Giáo án Toán Tiếng việt lớp 1 – Tuần 6 Tuần 6 Thứ 3 ngày  tháng  năm Tiết 1 + 2:TV – CGD Âm /nh/ Tiết 4: Toán:   Số 10 I. MỤC TIÊU: – HS biết 9 thêm 1 đ­ươc 10, viết số 10; đọc, đếm đư­ợc từ 0-10; biết so sánh […]

Giáo án Toán Tiếng việt lớp 1 – Tuần 5

Đang tải… Giáo án Toán Tiếng việt lớp 1 – Tuần 5 Tiết 2 + 3:TV – CGD                               Âm /kh/ ****************************************** Buổi chiều: Tiết 1: Đạo đức GIỮ GÌN SÁCH VỞ, ĐỒ DÙNG HỌC TẬP(tiết 1). I-Mục tiêu: – HS biết được tác dụng của sách vở, đồ dùng học tập. – Nêu được […]

Giáo án Toán Tiếng việt lớp 1 – Tuần 8

Đang tải… Giáo án Toán Tiếng việt lớp 1 – Tuần 8 Tiết 2 + 3:TV – CGD Âm /u/, /ư/ Buổi chiều Tiết1:  Đạo đức GIA ĐÌNH EM I. MỤC TIÊU: – Học sinh hiểu: Trẻ em có quyền có gia đình, có cha mẹ, được cha mẹ yêu thương chăm sóc. – Trẻ […]

Giáo án Toán Tiếng việt lớp 1 – Tuần 7

Đang tải… Giáo án Toán Tiếng việt lớp 1 – Tuần 7 Tiết 2 + 3:TV – CGD Âm /r/ Buổi chiều Tiết1:  Đạo đức    GIA ĐÌNH EM I. MỤC TIÊU: – Học sinh hiểu: Trẻ em có quyền có gia đình, có cha mẹ, được cha mẹ yêu thương chăm sóc. – Trẻ em […]

Giáo án Toán Tiếng việt lớp 1 – Tuần 9

Đang tải… Giáo án Toán Tiếng việt lớp 1 – Tuần 9 Tiết 2 + 3:TV – CGD Tự kiểm tra đánh giá Buổi chiều Tiết1:  Đạo đức  LỄ PHÉP VỚI ANH CHỊ NHƯỜNG NHỊN EM NHỎ I. MỤC TIÊU: – Học sinh hiểu: Đối với anh chị cần lễ phép, đ/v em nhỏ cần […]

Giáo án Toán Tiếng việt lớp 1 – Tuần 10

Đang tải… Giáo án Toán Tiếng việt lớp 1 – Tuần 10 Tuần 10 Thứ 2 ngày  tháng  năm Tiết 2 + 3: TV – CGD VẦN CÓ ÂM ĐỆM VÀ ÂM CHÍNH – MẪU 2 – OA  Buổi chiều Tiết 1: ĐẠO ĐỨC LỄ PHÉP VỚI ANH CHỊ NHƯỜNG NHỊN EM NHỎ T2 I. […]

Giáo án Tuần lớp 1 – Tuần 11

Đang tải… Giáo án theo tuần lớp 1 – Tuần 11 Tiết3:Toán:                                                   LUYỆN TẬP I.Mục tiêu: – Làm được các phép tính trừ trong phạm vi các số đã học. -Biết biểu thị tình huống trong tranh bằng một phép  tính thích hợp. -GD học sinh ý thức thích học môn Toán. II. Đồ […]