Category Archives: Bài tập toán lớp 1

272 đề bài ôn tập toán lớp 1

Đang tải… 272 đề bài ôn tập toán lớp 1 Bài 1: Số? ……+ 26 = 46         98 – ….. = 38            6 + …. = 17 78 – …. = 70          …. – 71 = 12            …..+ 37 = 67 90 – …. = 70         76 – … = 0               54 – …. = 54 […]

Ôn tập giải toán có lời văn – Bài tập toán lớp 1

Đang tải… Bài toán: Lan cho Hồng 5 quyển sách, Lan còn lại 12 quyển sách. Hỏi lúc đầu Lan có bao nhiêu quyển sách?   Bài toán: Lớp 2 A có 15 học sinh giỏi. Lớp 2 B có ít hơn lớp 2 A là 4 học sinh giỏi. Hỏi lớp 2B có bao nhiêu […]

Một số đề kiểm tra toán lớp 1 – Bài tập toán lớp 1

Đang tải… Bài 1:    Điền số thích hợp vào chỗ chấm  20;…….;……..;23;…….;……..;……..;…….; 28;……;……;31;…….;……..;……..;35;……..;……..;……..;………;……..;……;42 Bài 2: Viết số (theo mẫu ) a)    Hai mươi lăm: 25                                b)   49: bốn mươi chín      Năm mưoi:……                                          55………………………..           Ba mươi hai :….                                        21…………………………           Sáu mươi sáu:……                                    73………………………… Bài 3:    Đặt tính rồi tính               20 + 30         […]

Một số bài tập nâng cao lớp 1 – Bài tập toán lớp 1

Đang tải… Bài 1: Tìm một số biết rằng số đó cộng với 40 rồi trừ đi 30 thì được 20. Bài 2: Hà nghĩ ra một số, lấy số đó trừ 5 cộng 6 bằng 19. Hỏi số Hà nghĩ là bao nhiêu? Bài 3: Dũng có một số viên bi, Dũng cho An […]

Đề ôn tập môn toán nâng cao lớp 1 – Bài tập toán 1

Đang tải… Câu 1: Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng 5 + 0 +1 = A. 6           B. 7                                           C 8 1 + 4 + 9 = A. 13        B. 14                                         C 15 20 –  10 + 5 = […]

Chuyên đề giải toán có lời văn – Bài tập toán lớp 1

Đang tải… I/ Bài toán rút về đơn vị:  – Có 4 thùng dầu như nhau chứa tổng cộng 112 lít. Hỏi có 16 thùng như thế thì chứa được bao nhiêu lít ?  – Biết 28 bao lúa như nhau thì chứa tổng cộng 1260 kg. Hỏi nếu có 1665 kg lúa thì chứa […]