Category Archives: Đề kiểm tra giữa kỳ 1 toán lớp 1

Đề kiểm tra định kỳ giữa học kỳ I năm học 2013-2014 – Toán lớp 1

Đang tải… Đề thi kiểm tra định kỳ Toán lớp 1 giữa học kì I  năm học 2011-2012 là tài liệu ôn thi được chọn lọc, gửi đến các em học sinh và quý thầy cô bao gồm các dạng bài tập cơ bản thường được ra trong đề thi. Hi vọng tài liệu này […]

Đề kiểm tra định kỳ giữa học kỳ I năm học 2011-2012 – Toán lớp 1

Đang tải… Đề thi kiểm tra định kỳ Toán lớp 1 giữa học kì I  năm học 2011-2012 là tài liệu ôn thi được chọn lọc, gửi đến các em học sinh và quý thầy cô bao gồm các dạng bài tập cơ bản thường được ra trong đề thi. Hi vọng tài liệu này […]

Tuyển tập đề thi giữa kỳ I môn Toán lớp 1 – Phần 3

Đang tải… Tuyển tập đề thi kiểm tra định kỳ Toán lớp 1 giữa học kì I tổng hợp các đề thi môn Toán lớp 1 ở các trường tiểu học của các năm trước giúp các em học sinh tham khảo để làm quen dần với dạng đề thi này. Hi vọng tài liệu […]

Tuyển tập đề thi giữa kỳ I môn Toán lớp 1 – Phần 2

Đang tải… Tuyển tập đề thi kiểm tra định kỳ Toán lớp 1 giữa học kì I tổng hợp các đề thi môn Toán lớp 1 ở các trường tiểu học của các năm trước giúp các em học sinh tham khảo để làm quen dần với dạng đề thi này. Hi vọng tài liệu […]

Tuyển tập đề thi giữa kỳ I môn Toán lớp 1 – Phần 1

Đang tải… Tuyển tập đề thi kiểm tra định kỳ Toán lớp 1 giữa học kì I tổng hợp các đề thi môn Toán lớp 1 ở các trường tiểu học của các năm trước giúp các em học sinh tham khảo để làm quen dần với dạng đề thi này. Hi vọng tài liệu […]

Đề kiểm tra giữa học kì 1 – Đề 8 – Toán lớp 1

Đang tải… Câu 1: Viết các số từ 0 – 20 ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. Câu 2: Viết số vào chỗ chấm: a. Số liền trước của 10 là:… Số liền sau của 10 là: …     b. Số liền trước của 20 là: … Số liền sau của 20 là: … Câu 3: Nhìn hình […]

Đề kiểm tra giữa học kì 1 – Đề 4 – Toán lớp 1

Câu 1: Điền số thích hợp: Câu 2:  Khoanh vào số bé nhất : 3; 5 ; 7 ; 9 Khoanh vào số lớn nhất : 2 ; 4 ; 6 ; 8 Câu 3: Điền dấu > ,< ,= Câu 4: Tính 1 + 7 = …                […]