Category Archives: Lớp 10

Chủ đề: Cung và góc lượng giác, công thức lượng giác – Toán 10

Đang tải… Cùng  hệ thống lại khối kiến thức, bài tập môn Toán học lớp 10 qua Chủ đề: Cung và góc lượng giác, công thức lượng giác – Toán 10  Tài liệu bao gồm lý thuyết cùng ví dụ minh họa chi tiết từng dạng bài, các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án […]

Kỳ thi tuyển sinh môn Toán vào 10 – Sở GD-ĐT Bến Tre – Năm học 2009-2010

Đang tải… SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO         KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT             BẾN TRE                                            Năm học: 2009 – 2010    ĐỀ THI CHÍNH THỨC                                 Môn thi: TOÁN                                                                              Thời gian làm bài:120 phút Câu 1: (4,5 đ) Rút gọn biểu thức: Giải hệ phương […]

Đề thi tuyển sinh môn Toán vào lớp 10 – Sở GD-ĐT Ninh Bình – Năm học 2009-2010

Đang tải… Câu 1 (2,5 điểm): 1. Giải phương trình: 4x = 3x + 4 2. Thực hiện phép tính: 3. Giải hệ phương trình sau: Câu 2 (2,0 điểm):      Cho phương trình:   2×2 + (2m  1)x + m  1 = 0 (1), trong đó m là tham số. 1. Giải phương trình (1) […]

Kỳ thi tuyển sinh môn Toán vào 10 – Sở GD-ĐT Đắk Lắk – Năm học 2009-2010

Đang tải… SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO         KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG                                ĐĂK LĂK                                      NĂM HỌC 2009 – 2010             —–000—–                        ———————– 000 —————————         ĐỀ CHÍNH THỨC                          MÔN : TOÁN                                                                               Thời Gian : 120 Phút (không kể thời gian giao đề)   Bài 1: […]

Kỳ thi tuyển sinh môn Toán vào 10 – Sở GD-ĐT Quảng Trị – Năm học 2009-2010

Đang tải… Câu 1 (2,0 điểm) Rút gọn (không dùng máy tính cầm tay) các biểu thức:     Giải phương trình (không dùng máy tính cầm tay): x2 – 5x + 4 = 0 Câu 2 (1,5 điểm)   Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho hàm số y = -2x + 4 có […]

Kỳ thi tuyển sinh môn Toán vào 10 – Sở GD-ĐT Bình Thuận – Năm học 2009-2010

Đang tải… SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO         KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT       BÌNH THUẬN                                      Năm học: 2009 – 2010                                                                         Môn thi: TOÁN                                                                 Thời gian làm bài:120 phút Bài 1: (2điểm) Cho hai hàm số y = x – 1 và y = –2x + […]

Kỳ thi tuyển sinh môn Toán vào 10 – Sở GD-ĐT Hải Dương – Năm học 2009-2010 – Đề chính thức

Đang tải… Câu I: (2,0 điểm) Giải phương trình: 2(x – 1) = 3 – x Giải hệ phương trình: Câu II: (2,0 điểm) Cho hàm số y = f(x) = . Tính f(0); f(2); f(); f() Cho phương trình (ẩn x): x2 – 2(m + 1)x + m2 – 1 = 0. Tìm giá […]

Kỳ thi tuyển sinh môn Toán vào 10 – Sở GD-ĐT Hà Giang – Năm học 2009-2010

Đang tải… Bài 1(2,0 điểm):      a, Không dùng máy tính cầm tay, giải hệ phương trình :      b, Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số y = 2x + m + 3 đi qua gốc toạ độ. Bài 2(2,0 điểm): Cho biểu thức : M =      a, Rút gọn […]

Kỳ thi tuyển sinh môn Toán vào 10 – Sở GD-ĐT Bắc Ninh – Năm học 2009-2010

Đang tải… A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (Từ câu 1 đến câu 2) Chọn két quả đúng và ghi vào bài làm. Câu 1: (0,75 điểm)     Đường thẳng x – 2y = 1 song song với đường thẳng: A. y = 2x + 1 Câu 2: (0,75 điểm)     Khi x < 0 thì  bằng: B. x                             […]

Kỳ thi tuyển sinh môn Toán vào 10 – Sở GD-ĐT Long An – Năm học 2009-2010

Đang tải… Câu 1: (2đ) Rút gọn biểu thức a/ b/Giải phương trình: 7×2+8x+1=0 Câu2: (2đ) Cho biểu thức   (với a>0) a/Rút gọn P. b/Tìm giá trị nhỏ nhất của P. Câu 3: (2đ) Hai người đi xe đạp cùng xuất phát một lúc từ A đến B với vận tốc hơn kém nhau 3km/h. […]

Kỳ thi tuyển sinh môn Toán vào 10 – Sở GD-ĐT Bắc Giang – Năm học 2009-2010 – Đề chính thức

Đang tải… Câu I: (2,0 điểm) Tính Cho hàm số y= x -1. Tại x = 4 thì y có giá trị bằng bao nhiêu? Câu II: (1,0 điểm)      Giải hệ phương trình Câu III: (1,0đ)      Rút gọn biểu thức A= với Câu IV(2,5 điểm)             Cho phương trình x2+2x-m=0 (1) (ẩn x,tham số […]

Kỳ thi tuyển sinh môn Toán vào 10 – Sở GD-ĐT Bắc Giang – Năm học 2009-2010

Đang tải… Câu I: (2,0đ) Tính Giải hệ phương trình: Câu II: (2,0đ)      1.Giải phương trình x2 – 2x + 1=0 Hàm số y = 2009x + 2010 đồng biến hay nghịch biến trên R? Vì sao? Câu III: (1,0đ)       Lập phương trình bậc hai nhận hai số 3 và 4 là nghiệm? […]

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán – Sở GD-ĐT Quảng Bình – Năm học 2009-2010

Đang tải… Phần I. Trắc nghiệm khách quan (2,0 điểm) Câu 1 (0,25 điểm): Hệ phương trình nào sau đây vô nghiệm?                  A. Cả (I) và (II)     B. (I)           C. (II)              D. Không có hệ nào cả Câu 2 (0,25 điểm): Cho hàm số y = […]

Kỳ thi tuyển sinh môn Toán vào lớp 10 – Sở GD-ĐT Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu – Năm học 2009-2010

Đang tải… Bài 1  ( 2 điểm ) a/ Giải phương trình: 2×2 – 3x – 2 = 0 b/ Giải hệ phương trình: Bài 2  ( 2 điểm)  Cho hàm số y =  có đồ thị là parabol (P) và hàm số y = x + m có đồ thị là đường thẳng (D) […]