Hướng dẫn chữa bài 3.45 – Sách bài tập Đại số 10

()

Đang tải…

a) Với x ≥ 5m/2 phương trình đã cho trở thành

2x – 5m = 2x – 3m ⇔ 2m = 0 ⇔ m = 0

Vậy với m = 0 thì mọi x ≥ 0 đều là nghiệm của phương trình 

Với x < 5m/2 phương trình đã cho trở thành.

-2x + 5m = 2x – 3m

⇔ 4x = 8m ⇔ m = 0

Hướng dẫn chữa bài 3.45

Kết luận 

Với m > 0 phương trình có hai nghiệm x = 2m

Với m = 0 phương trình có nghiệm là mọi số thực không âm.

Với m < 0 phương trình vô nghiệm

b) Ta có

Hướng dẫn chữa bài 3.45

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm x  = 11m và x = 3m/7 với mọi giá trị của m 

c) Với m = -1 phương trình đã cho trở thành

-5x + 1 = 0 ⇔ x = 1/5

Với m ≠ -1 phương trình đã cho là một phương trình bậc hai, có biệt thức

Δ = -24m + 1

Nếu m ≤ 1/24 thì Δ ≥ 0, phương trình có hai nghiệm

Hướng dẫn chữa bài 3.45

Với m = -1 phương trình có nghiệm là x = 1/5

d) Điều kiện của phương trình là x ≠ 3. Ta có

Hướng dẫn chữa bài 3.45

Hướng dẫn chữa bài 3.45

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Xem thêm  Chuyên đề: Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn – Đại số 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.