Bài Ôn tập chương IV- Sách bài tập đại số và giải tích 11

Loading...
()

Đang tải…

4.47 : Tính các giới hạn sau : 

Bài Ôn tập chương IV

4.48 Tìm giới hạn của dãy số  với : 

Bài Ôn tập chương IV

4.49 Viết số thập phân vô hạn tuần hoàn 2,131131131… (chu kì 131) dưới dạng phân số.

4.50 Cho dãy số ) xác định bởi

Bài Ôn tập chương IV

a) Chứng minh rằng  với mọi n.

b) Biết  có giới hạn hữu hạn. Tìm giới hạn đó.

4.51 Cho dãy số  thoả mãn với mọi n. Chứng minh rằng nếu thì 

4.52  Từ độ cao 63m của tháp nghiêng PISA ở Italia người ta thả một quả bóng cao su xuống đất. Giả sử mỗi lần chạm đất quả bóng lại nảy lên một độ cao bằng độ cao mà quả bóng đạt được ngay trước đó.

Tính độ dài hành trình của quả bóng từ thời điểm ban đầu cho đến khi nó nằm yên trên mặt đất.

4.53 Chứng minh rằng hàm số   không có giới hạn khi 

4.54 Tìm các giới hạn sau:

Bài Ôn tập chương IV

4.55 Tìm các giới hạn sau: 

 Bài Ôn tập chương IV

4.56 Xác định một hàm số  thoả mãn đồng thời các điều kiện sau :

a) f(x) xác định trên R {1} ,

Bài Ôn tập chương IV

4.57 Xét tính liên tục của hàm số : 

Bài Ôn tập chương IV

 trên tập xác định của nó.

4.58 Xác định một hàm số  thoả mãn đồng thời các điều kiện sau :

a) ác định trên R

Xem thêm  Bài tập trắc nghiệm: Phép dời hình – Hình học 11

b) liên tục trên  và trên  nhưng gián đoạn tại x = 0

4.59 Chứng minh rằng phương trình : 

a) x^5  có ít nhất ba nghiệm ;

b) luôn có ít nhất hai nghiệm với mọi giá trị của tham số ;

c) x^3 có ít nhất hai nghiệm với mọi giá trị của m ∈ ( -2; 2) 

4.60

 Bài Ôn tập chương IV

Phương trình  có nghiệm hay không

a) Trong khoảng (1; 3) ?

b)  Trong khoảng (-3; 1) ?

4.61 Giả sử hai hàm số  và  đều liên tục trên đoạn [0; 1] và 

 Chứng minh rằng phương trình uôn có nghiệm trong đoạn 

4.62 . Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau : 

A. Nếu  lim |

B. Nếu lim |

C. Nếu lim 

D. Nếu lim 

4.63 :

 Bài Ôn tập chương IV

A. 1 

B. – ∞

Loading...

C. 0 

D. + ∞

4.64 lim ( sqrt {n^2 -n + 1 } – n ) bằng : 

A. 0 

B. 1 

C. -1/2

D. – ∞

4.65

Bài Ôn tập chương IV

A. 1

B. – ∞

C. 0 

D. + ∞

4.66 

Bài Ôn tập chương IV

A. – ∞

B. 1/4

C. 1

D. + ∞

4.67 Cho hàm số f(x) = (2x -1) / ( 3 + 3x) , khi đó : 

Bài Ôn tập chương IV

A. + ∞

B. 2/3

C. 1

D . – ∞

4.68

 Bài Ôn tập chương IV

A. 1/3 

B. – ∞ 

C. 1/6 

D. + ∞

4.69 

Bài Ôn tập chương IV

A. 2

B. – 2

C. 1

D. – 1  

4.70 Cho hàm số f(x) xác định trến đoạn [a;b]: 

Xem thêm  Câu hỏi trắc nghiệm chương 3: Dãy số, Cấp số cộng, Cấp số nhân – Toán 11

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ?

A. Nếu f(x) liên tục trên đoạn [a;b] và f(a).f(b) > 0 thì phương trình f(x) = 0 không có nghiệm trong khoảng (a;b) 

B. Nếu f(a).f(b) < 0  thì phương trình f9x) = 0 có ít nhất một nghiệm tròng khoảng (a;b) 

C. Nếu phương trình f(x) = 0 có nghiệm trong khoảng (a;b) thì hàm số f(x) liên tục trong khoảng (a;b) 

D. Nếu hàm số f(x) liên tục, tăng trên đoạn [a;b] và f(a).f(b) > 0 thì

phương trình f(x) = 0 không thể có nghiệm trong khoảng (a;b) 

4.71 Cho phương trình : 2x^45x^2 + x + 1 = 0  (1)

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ? 

A. Phương trình (1) không có nghiệm trong khoảng (-1;1) 

B.  Phương trình (1) không có nghiệm trong khoảng (-2;0) 

C.  Phương trình (1) chỉ có một nghiệm trong khoảng ( -2;1) 

D.  Phương trình (1)  có ít nhất hai nghiệm trong khoảng ( -2;0) 

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *