Bài tập Nhị thức Niu – Tơn – Sách bài tập đại số và giải tích 11

Loading...
()

Đang tải…

BÀI TẬP

2.32  Tìm số hạng thứ năm trong khai triển {(x + 2/x)}^{10} mà trong khai triển đó số mũ của x giảm dần. 

2.33 Viết khai triển của {(1 + x ) }^ 6 

a) Dùng ba số hạng đầu để tính gần đúng {1,01}^6 

b) Dùng máy tính để kiểm tra kết quả trên.

2.34 Trong khai triển {(1 + ax)}^{n}  ta có số hạng đầu là 1, số hạng thứ hai là 24x, số hạng thứ ba là 252{x}^2 . Hãy tìm a và n.

2.35 Trong khai triển của {(x +a)}^3 . {(x - b)}^ 6  hệ số của {x^7} là -9 và không có số hạng chứa x^8 . Tìm  b

2.36 Xác định hệ số của số hạng chứa {x^4} trong khai triển: 

 nếu biết tổng các hệ số của ba số hạng đầu trong khai triển đó bằng 97.

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

2.37 Tập hợp E có n phần tử thì số tập con của E ( kể cả tập rỗng và tập E) là : 

A. {n^2 } 

Loading...

B. {C^2_{n}}

C. {2^n} 

D. n! 

2.38 Hệ số của {x}^{31} trong khai triển của {( x + 1/  x^2 )}^{40} là :

A. 9880 

B. 9980 

C. 10080

D. 10980 

2.39 Hệ số của x^{25} y^{10} trong khai triển của {(x^3 + xy)}^{15} là : 

A. {C^5_{15}}

B. {C^{10}_{25}}

C. {C^{10}_{15}}

D. {C^{15}_{25}}

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Xem thêm  Vịnh khoa thi Hương – Trần Tế Xương – Để học tốt Ngữ Văn 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *