Bài tập phần dãy số – Sách bài tập đại số và giải tích lớp 11

Loading...
()

Đang tải…

BÀI TẬP 

3.9 Viết năm số hạng đầu và khảo sát tính tăng, giảm của các dãy số ( u_n ), biết 

Bài tập phần dãy số

3.10 Trong các dãy số(u_n) cho dưới đây, dãy số nào bị chặn dưới, bị chặn trên và bị chặn ? 

Bài tập phần dãy số

3.11 Cho dãy số (u_n) xác định bởi 

Bài tập phần dãy số

a) Tìm công thức u_n theo n 

b) Chứng minh (u_n) là dãy số tăng. 

3.12 Cho dãy số (u_n) với u_n = n^2 – 4n + 3. 

a) Viết công  thức truy hồi của dãy số ;

b) Chứng minh dãy số bị chặn dưới ;

c) Tính tổng số hạng đầu của dãy đã cho.

3.13 Cho dãy số  (u_n) với  u_n = 1 + ( n – 1) 2^n 

a) Viết năm số hạng đầu của dãy số ;

b) Tìm công thức truy hồi ;

c)  Chứng minh (u_n) là dãy số tăng và bị chặn dưới.

3.14 Cho dãy số (u_n) thoả mãn điều kiện: Với mọi  N* thì

Bài tập phần dãy số

Chứng minh dãy số đã cho là dãy giảm.

Loading...

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

3.15 Cho dãy số (u_n) xác định bởi công thức : 

Bài tập phần dãy số

Số hạng {u_4} là : 

A. {u_3} + 7 

B . 10

C. 12

D. {u_3} + 5 

3.16 Hãy chọn dãy số bị chặn trong các dãy số ({u_n} ) sau : 

A. {u_n} = n^2 + n – 1

B . {u_n} = 3^n

C . {u_n} = sinn + cosn

D . {u_n} = -3 n^2 + 1. 

3.17 Hãy chọn các dãy số tăng trong các dãy ( {u_n}) sau : 

A. {u_n} = -3n + 1

B . {u_n} = -2n^2 + n 

C. {u_n} n + 1/n 

D. {u_n} = cosn + 1. 

 

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Xem thêm  Unit 3 Becoming Independent (E. Writing) trang 24 – Sách bài tập tiếng anh 11 – Chương trình mới

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *