Bài tập phần giới hạn của hàm số – Sách bài tập đại số và giải tích 11.

Loading...
()

Đang tải…

BÀI TẬP : 

4.18 : Dùng định nghĩa tìm các giới hạn :

Bài tập phần giới hạn của hàm số

4.19 

Bài tập phần giới hạn của hàm số

a) Vẽ đồ thị hàm số f(x) . Từ đó dự đoán về giới hạn của hàm số f(x) khi x →  0 .

b) Dùng định nghĩa để chứng minh dự đoán trên. 

4.20 a) Chứng minh rằng hàm số y = sinx không có giới hạn khi x → +∞ 

b) Giải thích bằng kết luận ở câu a) 

4.21 Dùng hai hàm số : y = f(x) và y = g(x) cùng xác định trên khoảng ( – ∞ ; a) . Dùng định nghĩa để chứng minh rằng, nếu : 

Bài tập phần giới hạn của hàm số

4.22 Tìm các giới hạn của hàm số sau : 

Bài tập phần giới hạn của hàm số

d) 

Bài tập phần giới hạn của hàm số

4.23 : Tính các giới hạn sau : 

Bài tập phần giới hạn của hàm số

Bài tập phần giới hạn của hàm số

c) 

Bài tập phần giới hạn của hàm số

d) 

Bài tập phần giới hạn của hàm số

e) 

Bài tập phần giới hạn của hàm số

f) 

Bài tập phần giới hạn của hàm số

g) 

Bài tập phần giới hạn của hàm số

h) 

Bài tập phần giới hạn của hàm số

4.24 Tính giới hạn của các hàm số sau khi x+∞ và khi x∞ : 

Bài tập phần giới hạn của hàm số

4.25 Cho khoảng K, x_0 ∈ và hàm số y = f(x) xác định trên K{x_0 }

Bài tập phần giới hạn của hàm số

4.26 Cho hàm số y = f(x) xác định trên khoảng (a;+)

Loading...

Bài tập phần giới hạn của hàm số

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

4.27 : 

Bài tập phần giới hạn của hàm số

A. 1 

B . + ∞

C. – ∞ 

D. – 1 . 

4.28 

Bài tập phần giới hạn của hàm số

A. 0

B. 1 

C. 3 

D. + ∞

4.29 

Bài tập phần giới hạn của hàm số

A. 0 

B. 1 

C. -2/3

D. – ∞

4.30 

Bài tập phần giới hạn của hàm số

A. 2 

B . 3 

C. + ∞

D. – ∞

4.31 Cho hàm số: 

Bài tập phần giới hạn của hàm số

Với giá trị nào của tham số m thì hàm số f(x) có giới hạn khi x → 1? 

A. m = -1

B. m = 1

C. m = -2

D. m = 2

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Xem thêm  Đặc điểm loạt hình của tiếng việt – Bài tập ngữ văn lớp 11 nâng cao tập 2

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *