Bài tập phần Hàm số liên tục – Sách bài tập đại số và giải tích 11

Loading...
()

Đang tải…

4.32

 Bài tập phần Hàm số liên tục

Vẽ đồ thị của hàm số này. Từ đồ thị dự đoán các khoảng trên đó hàm số liên tục và chứng minh dự đoán đó.

4.33 Cho ví dụ về một hàm số liên tục trên (a; b] và trên (b; c) nhưng không liên tục trên (a; c)

4.34 Chứng minh rằng nếu một hàm số liên tục trên (a; b] và trên [b; c) thì nó liên tục trên (a; c)

4.35 Cho hàm số  xác định trên khoảng (a; b) chứa điểm {x_0}

Bài tập phần Hàm số liên tục

4.36 Xét tính liên tục của các hàm số sau:

Bài tập phần Hàm số liên tục

4.37 Xét tính liên tục của các hàm số sau trên tập xác định của chúng :

Bài tập phần Hàm số liên tục

4.38 Tìm giá trị của tham số để hàm số

Bài tập phần Hàm số liên tục

4.39 Chứng minh rằng phương trình :

Bài tập phần Hàm số liên tục

4.40 Chứng minh các phương trình sau luôn có nghiệm với mọi giá trị của tham số m :

Bài tập phần Hàm số liên tục

4.41 Chứng minh phương trình 

Bài tập phần Hàm số liên tục

luôn có nghiệm với n số tự nhiên lẻ 

4.42 Cho hàm số liên tục trên đoạn [a; b]. Nếu  thì phương trình  có nghiệm hay không trong khoảng (a; b)?Cho ví dụ minh hoạ.

Loading...

4.43 Nếu hàm số  không liên tục trên đoạn [a; b] nhưng thì phương trình có nghiệm hay không trong khoảng (a; b) ?Hãy giải thích câu trả lời bằng minh hoạ hình học.

4.44 : Cho hàm số f(x) xác định trên khoảng K chứa a. Hàm số f(x) liên tục tại x = a Nếu : 

Xem thêm  Đề kiểm tra học kỳ I môn Vật Lý lớp 11 – Trường THPT Nguyễn Khuyến NCL

A. f(x) có giới hạn hữu hạn khi x → a. 

B. 

Bài tập phần Hàm số liên tục

C. 

Bài tập phần Hàm số liên tục

D. 

Bài tập phần Hàm số liên tục

4.45 Cho hàm số : 

Bài tập phần Hàm số liên tục

Với giá trị nào của a thì hàm số liên tục tại x = -1 ? 

A. a = 2

B. a = 4

c. a = 3

D. a = 6

4.46 Phương trình x^4 – 3 x^3 + 1 = 0 

A. Không có nghiệm trong ( -1; 3) 

B. Không có nghiệm trong (0;1) 

C. Có ít nhất hai nghiệm 

D. Chỉ có một nghiệm duy nhất. 

 

 

 

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *