Bài tập phần hàm số lượng giác – Sách bài tập đại số và giải tích 11

Loading...
()

Đang tải…

BÀI TẬP : 

1.1 Tìm tập xác định của các hàm số : 

Bài tập phần hàm số lượng giác

1.2 Tìm tập xác định của các hàm số : 

Bài tập phần hàm số lượng giác

1.3 Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của các hàm số: 

Bài tập phần hàm số lượng giác

1.4 Với những giá trị nào của x, ta có mỗi đẳng thức sau?

Bài tập phần hàm số lượng giác

1.5 Xác định tính chẵn lẻ của các hàm số 

Bài tập phần hàm số lượng giác

1.6 

a) Chứng minh rằng cos2(x+kπ)=cos2x,kZ. Từ đó vẽ đồ thị hàm số y = cos 2x

b) Từ đồ thị hàm số y = cos 2x, hãy vẽ đồ thị hàm số y = |cos 2x|

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

1.7.  Tập xác định của hàm số sqrt {1 + 2cosx} là : 

Bài tập phần hàm số lượng giác

1.8 Tìm tập xác định của hàm số y = ( 1- sinx) / 2cotx là : 

Bài tập phần hàm số lượng giác

Loading...

1.9 Tập xác định của hàm số y =  (1 + tanx) / {1 - sinx}  là : 

Bài tập phần hàm số lượng giác

1.10 Tập xác định của hàm số y = sqrt {1 - 2cosx }  / sqrt {3 -  tanx } là : 

Bài tập phần hàm số lượng giác

1.11 Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 1 – cosx – sinx là : 

A. -1/2

B. -1

C. 1 – sqrt{2} 

D.- sqrt {2} 

1.12 Giá trị lớn nhất của hàm số y = 2 + |cosx| +|sinx| là : 

A. 2

B. 2 + sqrt {2} 

C. 3/2

D. 3-sqrt {2} 

1.13 Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số y = {cos}^6{x} + {sin}^{6}{x} tương ứng là : 

A. 1/4 và 1

B. 3/5 và 3/4

C. 1/2 và sqrt {2}  /2 

D. 2/3 và sqrt {3}  /2 

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Xem thêm  Chuyên đề Vật lý 11 tự luận và trắc nghiệm có đáp án

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *