Bài tập phần phương trình lượng giác cơ bản – Sách bài tập đại số và giải tích 11

Loading...
()

Đang tải…

BÀI TẬP :

1.14. Giải các phương trình : 

a) sin 3x = – sqrt {3} /2 

b) sin ( 2x + 10 °) = sqrt {2} / 2

Bài tập phần phương trình lượng giác cơ bản

d) sin 4x = 2/3 

1.15 : Giải các phương trình : 

a) cos(3=1/3

b) cos(3− 45°= sqrt {3} / 2 

c) cos(2π/31/2

d) (cosx)(3cos2− 1)=

1.16 :  Giải các phương trình : 

a) tan(245° )− 1

b) cot(π/3sqrt {3}

c) tan(x / − π/tanπ/8

d) cot(x/3+20°)=sqrt {3} 

1.17 Giải các phương trình :  

a) cos3x – sin2x = 0 

b) tanxtan2x = – 1

c) sin 3x + sin 5x = = 0 

d) cot2x cot3x = 1

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

1. 18 Nghiệm của phương trình sin5x = sqrt {3} /2 là : 

Bài tập phần phương trình lượng giác cơ bản

1.19 Nghiệm của phương trình cot(2x – 30°) = – sqrt {3} /3 là : 

A. 30° + k90° (k ∈ Z ) 

B. 75° + k90°  (k ∈ Z ) 

Loading...

C.45° + k90°  (k ∈ Z ) 

D. -75° + k90°  (k ∈ Z )  

1.20 Nghiệm của phương trình tanx + tan ( x + π/4) + 2 = 0 là 

Bài tập phần phương trình lượng giác cơ bản

Bài tập phần phương trình lượng giác cơ bản

1.21 Nghiệm của phương trình sin3xcosx – sin4x = 0 là 

A. kπ và π /6 + kπ /3 ( k ∈ Z ) 

B. π /4 + k2π ( k ∈ Z ) 

C. π / 3 + kπ ( k ∈ Z ) 

D. π/3 + k2π và π /4 + k2π ( k ∈ Z ) 

1.22 Nghiệm của phương trình cos2x.cos4x = 1 thuộc đoạn [-π ; π] là : 

A. – π /2 ; 0 và π 

B. 0; π /2 và π 

C. -π ; 0 và π 

D. -π/2 ; π/2 và π 

1.23 Nghiệm của phương trình tanx.cot3x = – 1 thuộc đoạn [0;3π/2] là : 

Xem thêm  Chương II – Bài 7 : Dòng điện không đổi . Nguồn điện – trang 37 – Giải bài tập vật lý 11

A. π /6 ; π /4 và π /3

B. π/2 ; 3π /4 và π 

C. π /6 ; 3π/4 và 5π/4

D. π/4 ;3π /4 và 5π/4

1.24 Nghiệm lớn nhất của phương trình sin3x -cosx = 0 thược đoạn [-π/2 ; 3π/2] là 
A. 3π /2 

B. 4π /3

C. 5π /4

D. π 

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *