Bài tập Phép thử và biến cố – Sách bài tập đại số và giải tích 11

Loading...
()

Đang tải…

BÀI TẬP

2.40 : 

Gieo một đồng tiền ba lần và quan sát sự xuất hiện mặt sấp (S), mặt ngửa (N).

a) Xây dựng không gian mẫu.

b) Xácđịnh các biến cố:

A. “Lần gieo đầu xuất hiện mặt sấp”;

B. “Ba lần xuất hiện các mặt như nhau”;

C. “Đúng hai lần xuất hiện mặt sấp”;

D. “Ít nhất một lần xuất hiện mặt sấp”.

2.41 

Gieo một đồng tiền, sau đó gieo một con súc sắc. Quan sát sự xuất hiện mặt sấp (S), mặt ngửa (N) của đồng tiền và số chấm xuất hiện trên con súc sắc.

a) Xây dựng không gian mẫu.

b) Xác định các biến cố sau:

A. “Đồng tiền xuất hiện mặt sấp và con súc sắc xuất hiện mặt chấm chẵn”;

B. “Đồng tiền xuất hiện mặt ngửa và con súc sắc xuất hiện mặt lẻ chấm”;

C. “Mặt 6 chấm xuất hiện”.

2.42 

Một con súc sắc được gieo ba lần. Quan sát số chấm xuất hiện:

a) Xây dựng không gian mẫu.

b) Xác định các biến cố sau:

A. “Tổng số chấm trong ba lần gieo là 6”;

B. “Số chấm trong lần gieo thứ nhất bằng tổng các số chấm của lần gieo thứ hai và thứ ba”.

2.43 

Ba học sinh cùng thi thực hành môn Tin học. Kí hiệu A_k là kết quả “học sinh thứ k thi đạt”, k = 1, 2, 3:

a) Mô tả không gian mẫu.

Xem thêm  Đề kiểm tra học kỳ I môn Vật Lý lớp 11 – Trường THPT Vĩnh Lộc

b) Xác định các biến cố:

Loading...

A. “Có một học sinh thi đạt”;

B. “Có hai học sinh thi đạt”;

C. “Có một học sinh thi không đạt”;

D. “Có ít nhất một học sinh thi đạt”;

E. “Có không quá một học sinh thi đạt”.

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

2.44 Gieo lần lượt ba con súc sắc. Không gian mẫu của phép thử này có số kết quả là : 

A. 6^3 

B. 3^6 

C. 3.6^2 

D. 6^2 

2.45 Gieo lần lượt 3 con súc sắc. Biết ” tổng số chấm xuất hiện của ba con súc sắc khi gieo là số chẵn ” có kết quả thuận lợi là : 

A. 72

B. 108

C. 144

D. 156 

2.46 Một hộp bi 30 viên trong đó 10 bi đỏ và 20 bi xanh. Lấy từ hộp ra hai viên bi. Biến cố F là trong 2 bi lấy ra có ít nhất 1 viên bi xanh. Số kết quả của không gian mẫu và kết quả thuận lợi cho biến cố F tương ứng là : 

A. 435; 150 

B. 435; 200

C. 435; 290 

D. 415 ; 390 

 

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *