Bài tập về các phương trình lượng giác thường gặp – Sách bài tập đại số và giải tích 11

Loading...
()

Đang tải…

Bài tập các phương trình lượng giác thường gặp

( Giải các phương trình sau 1.25 – 1.30) 

1.25 : 

a) cos2x – sinx – 1 = 0 

b) cosxcos2x = 1 + sinxsin2x 

c) 4sinxcosxcos2x = – 1

d) tanx = 3cosx 

1.26 

a) 3 {cos}^2 x  – 2sinxcosx + 2 = 0 

b) 5{sin}^2 x + 3cosx + 3 = 0 

c) {sin}^6 x{cos}^6 x = 4 {cos}^2 {2x}

d) -1/4 + {sin}^2 x{cos}^4 x

1.27

a) 2tanx – 3cotx -2 = 0 

b) {cos}^2 x = 3sin2x + 3

c) cot x – cot2x = tanx + 1 

1.28 

a) {cos}^2 x + 2sinxcosx + 5 {sin}^2 x = 2

b) 3{cos}^2 x – 2sin2x + {sin}^2 x = 1

c) 4{cos}^2 x – 3sinxcosx + 3 {sin}^2 x = 1

1.29 

a)  2 cos x – sinx = 2

b) sin5x + cos5x = – 1

c) 8 {cos}^4 x – 4 cos2x + sin4x  – 4 = 0 

Bài tập các phương trình lượng giác thường gặp

1.30 

a) 1 + sinx – cosx – sin2x + 2cos2x = 0 

Bài tập các phương trình lượng giác thường gặp

c) cosxtan3x = sin5x

d) 2{tan}^2 x + 3 tanx + 2 {cot}^2 x + 3cotx + 2 = 0 

1.31 Giải phương trình : 

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

1.32 Nghiệm của phương trình 3cotx – sqrt {3} = 0 là 

A π/ 6 + k  π ( k ∈ Z) 

B.  π /3 + k π ( k ∈ Z) 

C.  π /4 + k π ( k ∈ Z) 

Loading...

D.  π/6 + k2 π ( k ∈ Z) 

1.33 Nghiệm của phương trình : {sin}^4 x{cos}^4 x = 0 là 

A.  π /2 + k π ( k ∈ Z) 

B.  π/3 + k π ( k ∈ Z) 

C.  π/4 + k π / 2( k ∈ Z) 

D.  π/6 + k π ( k ∈ Z) 

1.34 Cho phương trình 4{cos}^2 2x + 16sinxcosx – 7 = 0 (1) 

Xét các giá trị: 

Bài tập các phương trình lượng giác thường gặp

Trong các giá trị trên , giá trị nào là nghiệm của phương trình (1) : 

A. Chỉ (I) 
B. Chỉ (II) 

C. Chỉ (III)

D. (II) và (III)

1.35 Nghiệm của phương trình cosxcos7x = cos3xcos5x là : 

A. π /6 + kπ ( k ∈ Z) 

B. – π /6 + k2π ( k ∈ Z) 

C. kπ/4 ( k ∈ Z) 

D. kπ/3 ( k ∈ Z) 

1.36 Nghiệm của phương trình 3tan2x + 6cotx = – tanx là 

A. kπ/4 ( k ∈ Z) 

B. ± π /3 + kπ ( k ∈ Z) 

C. π/6 + kπ ( k ∈ Z) 

D, kπ /2 ( k ∈ Z) 

1.37 Nghiệm của phương trình 2sinx = 3cotx là 

A. π /6 + k2π ( k ∈ Z) 

B. kπ/2 ( k ∈ Z) 

C . π /4 + k2π ( k ∈ Z) 

D. ± π /3 + k2π ( k ∈ Z) 

1.38 Cho phương trình : sqrt {3} cosx + sin2x = 2 (*) 

Xét các giá trị 

Trong các giá trị trên , giá trị nào là nghiệm của phương trình (*) : 

A. Chỉ (I) 
B. Chỉ (II) 

C. Chỉ (III)

D. (I) và (III)

 

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Xem thêm  Đề kiểm tra học kỳ I môn Vật Lý lớp 11 – Trường THPT Duy Tân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *