Bài tập về cấp số cộng – Sách bài tập đại số và giải tích lớp 11

Loading...
()

Đang tải…

BÀI TẬP 

3.18 Cho dãy số {(u_n)}  với {u_n} =17n

a) Khảo sát tính tăng, giảm của dãy số ;

b) Chứng minh dãy số trên là cấp số cộng. Lập công thức truy hồi của dãy số ;

c) Tính tổng 100 số hạng đầu của dãy số.

3.19 Trong các dãy số  {(u_n)} sau đây, dãy số nào là cấp số cộng ?

Bài tập về cấp số cộng

3.20 Tính số hạng đầu u_1 và công sai d của cấp số cộng  {(u_n)} biết :

Bài tập về cấp số cộng

3.21 Tính số các số hạng của cấp số cộng  {(a_n)}, nếu

Bài tập về cấp số cộng

3.22 Tìm cấp số cộng {(u_n)}  biết

Bài tập về cấp số cộng

3.23 Tìm x từ phương trình

a)  2 + 7 + 12 + … + x = 245, biết 2, 7, 12, …, x là cấp số cộng.

Loading...

b) (21)+(26)+(211)+...+(296)=1010  biết 1, 6, 11, … là cấp số cộng.

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

3.24 Hãy chọn cấp số cộng trong các dãy số {(u_n)} sau : 

Bài tập về cấp số cộng

3.25 Cho cấp số cộng với u_1 = – 2 ; {u_{19}} = 52. Tổng của 20 số hạng đầu là : 

A. 1060 

B. -570

C. 530

D. – 530 

3.26 Cho cấp  số cộng 5, x, y , 17. Khi đó : 

A. x = 9 ; y = 12

B. x = 8; y = 14

C. x = 7; y = 12

D. x = 9; y = 13 

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Xem thêm  Unit 3 A Party (Test Yourself A) Trang 42-43-44-45 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *