Bài tập về cấp số nhân – Sách bài tập đại số và giải tích lớp 11

Loading...
()

Đang tải…

BÀI TẬP

3.27 . Cho dãy số {(u_n)} với u_n = {(-3)}^{2n- 1}

a) Chứng minh dãy số {(u_n)} là cấp số nhân. Nêu nhận xét về tính tăng, giảm của dãy số

b) Lập công thức truy hồi của dãy số ;

c) Hỏi số -19683 là số hạng thứ mấy của dãy số ?

3.28 Cho cấp số nhân {(u_n)} có :

a) Tìm số hạng đầu và công bội của cấp số nhân :

b) Hỏi tổng của bao nhiêu số hạng đầu tiên sẽ bằng 3096?

c) Số 12 288 là số hạng thứ mấy ?

3.29 . Tìm số các số hạng của cấp số nhân {(u_n)} biết

a) q = 2, {u_n} =96, {S_n} =189 ;

b) u_1 =2, {(u_n)} =1/8, {S_n} =31/8

3.30 Tìm số hạng đầu và công bội của cấp số nhân {(u_n)} biết

a)    

b)

3.31 Bốn số lập thành một cấp số cộng.Lần lượt trừ mỗi số ấy cho 2, 6, 7, 2 ta nhận được một cấp số nhân.Tìm các số đó.

3.32 Viết bốn số xen giữa các số 5 và 160 để được một cấp số nhân.

Loading...

3.33 

a) Lập dãy số {(x_n)} với {(x_n)} = ( 2 {u_n} + 3)/( {u_n} + 4 ) . Chứng minh dãy số là cấp số nhân.

b) Tìm công thức tính {x_n} , {u_n} theo n.

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

3.34 Hãy chọn dãy số là cấp số nhân trong các dãy số {(u_n)} sau 

Bài tập về cấp số nhân

3.35 Tổng {S_n} = 1 + 2 + … + 2^n bằng :

A. 2^{n - 1} – 1

B. 2^{n + 1} – 1

C. 2^{n } – 1

D. ( 1 + 2^{n } )n : 2

3.36 Cho cấp số nhân x, -3 , y, -27 . Khi đó :

A. x = – 9 ; y = 81

B. x = 1; y = 9

C. x = 1 ; y = – 9

D. x = 9; y = – 15

Xem thêm  Phân tích tác phẩm Tự Tình – Ngữ văn lớp 11

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *