Bài tập về giới hạn của dãy số – Sách bài tập đại số và giải tích 11

Loading...
()

Đang tải…

BÀI TẬP 

4.1 Biết rằng dãy số {(u_n)} có giới hạn là 0.

Giải thích vì sao dãy số {(v_n)} với {v_n} |{u_n}cũng có giới hạn là 0. Chiều ngược lại có đúng không ?

4.2 Cho biết dãy số {(u_n)} có giới hạn hữu hạn, còn dãy số {(v_n)} không có giới hạn hữu hạn. Dãy số {u_n}{v_n}) có thể có giới hạn hữu hạn không ?

4.3 

a) Cho hai dãy số {(u_n)}  và {(v_n)} . Biết lim {u_n} − ∞  và {v_n} ≤ {u_n} với mọi n. Có kết luận gì về giới hạn của dãy {(v_n)}  khi n→ ∞ ?

b) Tìm lim {v_n}  với {v_n} n!

4.4 Tính giới hạn của các dãy số có số hạng tổng quát sau đây, khi n→ + ∞

Bài tập về giới hạn của dãy số

Phần d, e, f, g lần lượt dưới đây : 

Bài tập về giới hạn của dãy số

4.5 Tính các giới hạn sau :

4.6 Cho hai dãy số  {(u_n)} {(v_n)} . Chứng minh rằng nếu lim {v_n} =và |{u_n} ≤ {v_n} với mọi n thì lim {u_n} 

4.7 Biết |{u_n} 2≤ 1/ 3^n . Có kết luận gì về giới hạn của dãy số {(u_n)}  ?

4.8 Cho dãy số {(u_n)} xác định bởi công thức truy hồi : 

Bài tập về giới hạn của dãy số

Chứng minh rằng {(u_n)}  có giới hạn hữu hạn khi n → + ∞  Tìm giới hạn đó.

4.9 Tính tổng của cấp số nhân lùi vô hạn 1,1/2,1/4,1/8,... {(-1/2)}^{n -1} ,...

4.10 Tìm số hạng tổng quát của cấp số nhân lùi vô hạn có tổng bằng 3 và công bội q = 2/3 

4.11 Cho dãy số {(b_n)}  có số hạng tổng quát là  :

Xem thêm  Hướng dẫn đọc hiểu ngữ văn lớp 11- Bài Ca Ngất Ngưởng

{b_n} sinα + sin^2  α +...+ sin^n α với α ≠ π/k/π.

Tìm giới hạn của {(b_n)}

4.12 Cho số thập phân vô hạn tuần hoàn a = 34,121212… (chu kì là 12). Hãy viết a dưới dạng một phân số. 

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

Loading...

4.13 Giới hạn của dãy số {(u_n)} với u_n = {(-1)}^n là : 

A. 0 

B. 1 

C. – 1

D. Không tồn tại . 

4.14 

 Bài tập về giới hạn của dãy số

A. 3/4 

B. 0 

C. 9/4

D. – 9/4 

4.15 lim ( sqrt {n^2 -1}sqrt {n^2 + 2} ) n bằng : 

A. 0 

B. -3 

C. -3/2 

D. + ∞

4.16 Nếu S = 1 + 0,9 + {0,9}^2{0,9}^3 + …. + {0,9}^{n -1} + … thì : 

A. S = 10 

B. S = 2

C. S = + ∞ 

D. Không thể tính được S. 

4.17

 Bài tập về giới hạn của dãy số

A. 0 

B. + ∞ 

C. – ∞ 

D. -4/3 

 

 

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *