Bài tâp về Vi phân – Sách bài tập đại số và giải tích 11

Loading...
()

Đang tải…

5.82 Cho hàm số f(x) = x^3 –  2x + 1

Hãy tính Δ f(1) , df(1) và so sánh chúng nếu :

a) Δ x = 1

b) Δ x = 0,1

c) Δ x = 0,01

Tìm vi phân của các hàm số sau ( 5.83 – 5.86) 

5.83

Bài tâp về Vi phân

5.84

Bài tâp về Vi phân

5.85

y = sin^2 x

5.86

Bài tâp về Vi phân

5.87 Tìm :

Bài tâp về Vi phân

5.88 : Chứng minh rằng vi phân dy và số gia Δy của hàm số y = ax + b trùng nhau.

5.89 Chứng minh rằng với |x| rất bé so với a > 0 ( |x| ≤ a) ta có :

Bài tâp về Vi phân

Áp dụng công thức trên, hãy tính gần đúng với các số sau :

Loading...

a) sqrt {146}

b) sqrt {34}

c) sqrt {120}

5.90 a) Cho y = 1/ x^3 . Hãy viết dy 

Bài tâp về Vi phân

Bài tâp về Vi phân

Bài tâp về Vi phân

Bài tâp về Vi phân

5.91. Cho hàm số f(x) = {sin}^2 sqrt {x} . Khẳng định nào sau đây là sai ? 

A. f(x) liên tục tại x = 0 

B. f(x) có đạo hàm tại x = 0. 

C. f(x) không có vi phân tại x = 0 

D. f(x) có đạo hàm tại x = 1. 

5.92 Tìm d(sin3x) 

A. 2cos3xdx 

B. 5sin3xdx

C. 3cos3xdx

D.cos3xdx 

 

 

 

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Xem thêm  Chương VI – Bài 29 : ANKEN – trang 44 – Sách bài tập hóa học 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *