Đạo hàm cấp hai – Sách bài tập đại số và giải tích 11

Loading...
()

Đang tải…

Tìm đạo hàm cấp hai của các hàm số sau ( 5.93 – 5.102) 

5.93 

y = sin 5x cos 2x 

5.94 

Đạo hàm cấp hai

5.95 

Đạo hàm cấp hai

5.96 

Đạo hàm cấp hai

5.97 y = $ latex x^2 $ sinx 

5.98 y = x sqrt {1 + x^2} 

5.99 y = {( 1 - x^2)} cos x 

5.100 y = sinx sin2x sin3x 

5.101 y = xcos2x 

5.102 

y = 1 / sqrt {x} 

5.103 Cho hàm số f(x) = sin3x . Tính f” ( – π/2) ; f” (0) ; f” ( π /18) 

5.104. Cho hàm số g(t) = {cos}^2 2t . Tính g”'( – π /2) ; g”'( -π /24) ; g”'( 2π/3) 

5.105 Cho y = ( x -2) /(x + 3) . Tìm y” . 

Đạo hàm cấp hai

Đạo hàm cấp hai

Đạo hàm cấp hai

Đạo hàm cấp hai

5.106 Tìm đạo hàm cấp hai của hàm số y = sqrt [3] {x} 

A. 2/ 9 sqrt [3] {x^5} 

Loading...

B. 5 / 9 sqrt [3] {x^5}  

C. – 2/ 9 sqrt [3] {x^5} 

D. – 2 / 3  sqrt [3] {x^5}

5.107 Cho hàm số y = sin3xcosx . Tìm y” 

A. y” = – 8sin4x – 2sin2x 

B. y” = 8sin4x + 2sin 2x 

C. y” = – 4sin 4x – 2sin2x 

D. y” = – 8sin4x + 2sin2x. 

5.108 Tìm đạo hàm cấp hai y” của y = sqrt {x} 

A. 1/ 4x. sqrt {x}  

B. – 1/ 2x^{3/2}

C. 2 / x sqrt {x}  

D. – 1 / 4x sqrt {x}  

5.109 Tìm y” biết y = x^2 / ( 1 – x ) 

A. -4 / {( 1 - x)}^3 

B. – 2 / {( 1 - x)}^3 

C. 2 / {( 1 - x)}^3 

D. 2/ {( 1 - x)}^5 

5.110 Cho hàm số f(x) = cos 3x . Tính f” ( π / 3) 

A. -1 

B. -2 

C . 1/3

D. 9 

5.111. Cho hàm số g(t) = {sin}^2 2t . Tính g” ( π /8) ; g” ( π / 12) 

A. 0; 4

B. 1;4

C. 1;2

D. 3;1.

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Xem thêm  Đề KSCL học kỳ 2 – Toán lớp 11 – SGD Nam Định (2016 – 2017)

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *