Định nghĩa và ý nghĩa của Đạo hàm – Sách bài tập đại số và giải tích 11

Loading...
()

Đang tải…

5.1 Sử dụng định nghĩa, hãy tìm đạo hàm của các hàm số sau : 

a) 

b) 

c) 

d) y = sqrt {3x + 1} 

f) 

5.2 Cho . Tính 

5.3 . Cho φ(x) = 8/x . Chứng minh rằng φ’ (2) = φ’ (-2)

5.4 Chứng minh rằng hàm số : y = | x – 1| không có đạo hàm tại x = 1. Nhưng liên tục tại điểm đó. 

5.5 Chứng minh rằng hàm số : 

không có đạo hàm tại x = 0. 

5.6 Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số : 

a) y = x^3 – 3x^2 + 2 tại điểm ( -1; -2) 

b) y = x^4 – 2x^2 tại điểm có hoành độ x = – 2 ( Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2008) 

c) 

( Đề thi tốt nghiệp THPT 2009) 

5.7 Cho f(x) = 3x^2 – 4x + 9 

Tìm Δf(x) / Δx tại x = 1. 

A. 2 – 3Δx 

B. 2 + 3Δx 

C. 1 + 3Δx 

D. – 2 + 5Δx 

Loading...

5.8 Cho hàm số y = sin2x . Tìm Δy / Δx tại x = π/4. 

A. (- 2  {sin}^2 Δx ) / Δx 

B. sin Δx /Δx 

C. ( 2  {sin}^2 Δx ) / Δx 

D. (3  {sin}^2 Δx ) / Δx  

5.9 Cho hàm số : 

Hãy tính : 

A. a) -1; b) 1

B. a) 1; b) 1

C. a) 0 ; b) 0 

D. a) 0; b) 1

5.10 Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = ( x^2 + 4x + 5 ) / ( x + 2) tại điểm có hoành độ x = 0. 

A. y = 3/4 . x – 5/2 

B. y = x + 5/2

C. y = 3/4 . x + 1

D. y = 3/4 . x + 5/2 

5.11 Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = sqrt {2x +1} biết hệ số góc cảu tiếp tuyến bằng 1/3. 

Xem thêm  Unit 13 Hobbies (C. Listening) Trang 150-151 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 11

A. y = x /2 + 5/3

B. x /3 – 5/3 

C. y = x /3 + 5/3

D. y = x – 1 . 

 

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *