Phép biến hình – Giải bài tập sách giáo khoa Toán 11

Loading...
()

Đang tải…

KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Định nghĩa

Quy tắc đặt tương ứng mỗi điểm M của mặt phẳng với một điểm xác định duy nhất M’ của mặt phẳng đó được gọi là phép biến hình trong mặt phẳng.

Chú ý: Đối với phép biến hình:

Mọi điểm M chi có một ảnh M’ duy nhất.

Có thể có nhiều điếm khác nhau cùng có chung một ảnh.

Loading...

2. Nếu H là một hình bất kì trong mặt phẳng thì ta kí hiệu H’ = F(H) là tập hợp các điếm M’ = F(M) với mọi điểm M thuộc H. Khi đó F biến hình H thành hình H’ hay hình H’ là ảnh cua hình H qua phép biến hình F.

3. Muốn chứng minh hình H’ là ảnh của hình H qua phép biến hình F ta phải chứng minh:

M ∈ H <=> F(M) ∈ H’.

4. Khi thực hiện liên tiếp hai phép biến hình ta sẽ được một phép biến hình. Phép biến hình này còn được gọi là hợp thành của hai phép biển hình ban đầu.

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Xem thêm  Chương I – Bài 5 : Axi , Bazơ và Muối . Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li – trang 8 – Sách bài tập hóa học 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *