Category Archives: Tài liệu Toán 11

Ôn thi học sinh giỏi toán 11 phần số học

Đang tải… Ôn thi học sinh giỏi toán 11 phần số học Câu 1: Trên bảng ô vuông , người ta đặt một số viên sỏi sao cho mỗi ô vuông có không quá một viên sỏi. Với mỗi cách đặt ta cho tương ứng với số điểm bằng tổng số: các hàng, các cột, […]