Unit 10 Healthy lifestyle and longevity (A. Pronunciation) trang 33 – Sách bài tập tiếng anh 11 – Chương trình mới

Loading...
()

Đang tải…

 

(Thực hành đọc to những câu sau với ngữ điệu tăng-giảm)

1. Some more brown rice?
2. She’s been practising t’ai chi?
3. Would you like to join our meditation group?
4. I doubt if traditional medicine works.
5. Are these the principles of staying healthy?

Key

Unit 10

(Đánh dấu (ngữ điệu tăng giảm) vào cuối nhận định hoặc câu hỏi khi phù hợp. Sau đó, thực hành với một người bạn.)

1.  A: Would you like more coffee?

B: No, thanks. Can I have a glass of water, please?

2. A: Should I practise yoga?

B: Sure. It can help you to relieve your stress.

3. A: What is the first principle of a healthy lifestyle?

B: I’m not sure about it.

Loading...

4. A: How about trying some natural remedies?

B: Well, they may be good for some minor illnesses.

5. A: Excuse me, are you waiting to see the doctor?

B: Yes. And I’ve been waiting for 15 minutes.

Key

Unit 10

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Xem thêm  Skills – trang 62 Unit 5 Being part of Asean? Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 11 mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *