Unit 7 Further education (A. Pronunciation) trang 11 – Sách bài tập tiếng anh 11 – Chương trình mới

Loading...
()

Đang tải…

 

(Thực hành hỏi những câu hỏi sau đây. Đánh dấu (tăng ngữ điệu) hoặc (giảm ngữ điệu) của các câu hỏi.)

1. Why do Vietnamese students often decide to study abroad?
2. What do Vietnamese students miss most about home when studying abroad?
3. How can we make friends with international students?
4. Did you make friends with the international students?
5. What do international students like best about studying in Viet Nam?

Key

Unit 7

(Thực hành đọc to những câu sau với ngữ điệu thích hợp.)

1. Have you ever attended a professional course?
2. What are your reasons for taking a gap year?
3. Do you think Singapore is a safe place to study?
4. How many professional courses does this college provide?
5. When should international students apply for scholarships?

Key

Loading...

Unit 7

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Xem thêm  Lesson 37 – Reading – Unit 10 Nature In Danger – Sách bài tập tiếng anh 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *