Unit 7 Further education (D. Speaking) trang 14 – Sách bài tập tiếng anh 11 – Chương trình mới

Loading...
()

Đang tải…

 

(Andy và Thu đang thảo luận về sở thích của họ cho những con đường giáo dục khác nhau. Đặt các dòng trong cuộc trò chuyện của họ theo thứ tự.)

(a)Andy: But it will cost a lot of money. Why do we have to live away from home when we have the Internet? We can save the money for a research or a second degree.

(b) Thu: Cloud learning is really convenient if you want to study from your home or office, but I’d like to experience campus life. I believe that face-to-face teaching and learning will bring the best results. I can also make a lot of friends and meet international students.

(c) Andy: You’re right. You need time to absorb the knowledge and apply it in real life before you start pursuing another degree. That’s why I plan to work and study at the same time, so I can earn money and gain practical experience.

(d) Thu: Getting a master’s degree or a PhD will be worth it, but I’d rather pursue a postgraduate degree  after gaining some working experience. Then I will have some practical skills. Education is a lifelong process; we don’t need to rush through college or graduate school.

(e) Andy: Have you seen this website, Thu? I think I have found a higher education programme at a Viet Nam’s university that will best suit me. All the courses are cloud-based.

(f) Thu: Working and studying for a degree can be very demanding, Andy! But it’s your own choice and you seem determined. The most important thing is to keep learning and developing your skills

Xem thêm  Chương I – Bài 5 : Axi , Bazơ và Muối . Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li – trang 8 – Sách bài tập hóa học 11

1. ………2.  ………3. ………  4.  ………5……….. 6……….

Loading...

(Thực hành cuộc hội thoại với một người bạn.)

1. e        2. b      3. a       4. d         5.c         6.f

(Làm việc theo cặp. Thực hiện một cuộc trò chuyện tương tự về sở thích của bạn cho giáo dục đại học. Sử dụng mô hình trong 1, các thông tin dưới đây, và lý do của riêng bạn.)

Unit 7

 

 

 

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *