Unit 7 Further education (E. Writing) trang 15 – Sách bài tập tiếng anh 11 – Chương trình mới

Loading...
()

Đang tải…

 

(Bạn muốn hỏi chuyên gia tư vấn du học của bạn để biết thông tin. Viết câu, sử dụng các từ và cụm từ được đưa ra.)

1. Would like / know / eligible / apply / university programme /.

_____________________________________________
2. You / explain / types of funding / available / international students / ?

_____________________________________________
3. International students / allowed / work / part-time /?

_____________________________________________
4. I / like / consult / you / cultural differences / I / should / aware /.

_____________________________________________
5. What / worries me / most / high cost / living in London / international student /.

_____________________________________________

Key

1. I would like to know if I am eligible to apply for the university programme.
2. Can you explain what types of funding are available for international students?
3. Are international students allowed to work part-time?
4. I’d like to consult you about the cultural differences (that) I should be aware of.
5. What worries me most is the high cost of living in London as an international student.

(Chọn hai trong số những câu hỏi sau đây về chuẩn bị cho việc học thêm. Hoàn thành dàn ý và viết email từ 160-180 từ cho một người bạn từ quốc gia khác yêu cầu thông tin và lời khuyên.)

Should I take a gap year or pursue further education immediately?

What kind of attendance mode should I choose?

Would it be better to gain some work experience before enrolling on a higher education programme?

Should I study abroad? Why? How should I plan for it?

How early can I apply for a higher education scholarship?

Loading...

Do I have to take the IELTS test before sending my application form to UK’s universities? Will vocational courses improve my future job prospects?

Xem thêm  Phân tích tác phẩm Cha con nghĩa nặng – Hồ Biểu Chánh

What is the highest level in vocational education and training that I can achieve?

What qualifications will I get?

Unit 7

Key

Dear Maria,

I am writing to ask you for some information and advice on further education.

I am going to finish secondary school in May and I have been thinking a lot about taking a gap year or pursuing further education immediately. Here are the points that worry me most.

First, I want to consult you about the advantages and disadvantages of taking a gap year. I know that a lot of school leavers in your country prefer taking a gap year before deciding to pursue further education. Would a gap year look good on my college application?

If I pursue further education immediately, what kind of attendance mode should I choose? There are excellent universities in your country, and a bachelor’s degree from one of them will definitely help me to find a good job easily. However, the tuition fees and living expenses will be very high, and I am not sure if a scholarship will cover all the costs. Do distance learning degrees offer the same content as campus-based degrees?

I am looking forward to hearing from you soon.

Regards,

An

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *