Category Archives: Lớp 12

“Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng thì không có cuộc sống”.

Đang tải… Đề văn: Nhà văn Nga L. Tôn-xtôi nói: “Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng thì không có cuộc sống”. Anh (chị) hãy nêu suy nghĩ về vai trò lí tưởng trong cuộc sống con người. Bài […]

Bài tập Phương trình mặt phẳng – Toán 12

Đang tải… Bài tập Phương trình mặt phẳng Cùng hệ thống lại khối kiến thức, bài tập môn Toán qua phần Bài tập Phương trình mặt phẳng – Toán 12. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các em học sinh trong quá trình học, ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi, kỳ kiểm tra sắp […]

Bài tập Phương trình mặt cầu – Toán 12

Đang tải… Bài tập Phương trình mặt cầu Cùng hệ thống lại khối kiến thức, bài tập môn Toán qua phần Bài tập Phương trình mặt cầu – Toán 12. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các em học sinh trong quá trình học, ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi, kỳ kiểm tra […]

Bài tập Phương trình đường thẳng – Toán 12

Đang tải… Bài tập Phương trình đường thẳng Cùng hệ thống lại khối kiến thức, bài tập môn Toán qua phần Bài tập Phương trình đường thẳng – Toán 12. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các em học sinh trong quá trình học, ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi, kỳ kiểm tra […]

Bài tập Tọa độ trong không gian – Toán 12

Đang tải… Bài tập Tọa độ trong không gian A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Hệ trục tọa độ trong không gian 2. Tọa độ của vectơ 3. Tọa độ của điểm 4. Tích có hướng của hai vectơ 5. Một vài thao tác sử dụng máy tính bỏ túi (Casio Fx570 Es Plus, Casio […]

Bài tập Góc và khoảng cách – Toán 12

Đang tải… Bài tập Góc và khoảng cách A. KIẾN THỨC CƠ BẢN I. GÓC: Góc giữa hai mặt phẳng. Góc giữa hai đường thẳng, góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. II. KHOẢNG CÁCH Khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng, khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song. Khoảng cách từ một […]

Bài tập Mặt cầu – Mặt nón – Mặt trụ – Toán 12

Đang tải… Bài tập Mặt cầu – Mặt nón – Mặt trụ A. KIẾN THỨC CƠ BẢN I. MẶT NÓN 1/  Mặt nón tròn xoay 2/  Hình nón tròn xoay    3/  Công thức diện tích và thể tích của hình nón 4/  Tính chất: II. MẶT TRỤ 1/  Mặt trụ tròn xoay 2/  Hình […]

Bài tập Khối đa diện và thể tích khối đa diện – Toán 12

Đang tải… Bài tập Khối đa diện và thể tích khối đa diện Cùng hệ thống lại khối kiến thức, bài tập môn Toán qua phần Bài tập Khối đa diện và thể tích khối đa diện – Toán 12. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các em học sinh trong quá trình […]

Bài tập Quan hệ vuông góc. Vectơ trong không gian – Toán 12

Đang tải… Bài tập Quan hệ vuông góc. Vectơ trong không gian Cùng hệ thống lại khối kiến thức, bài tập môn Toán qua phần Bài tập Quan hệ vuông góc. Vectơ trong không gian – Toán 12. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các em học sinh trong quá trình học, ôn luyện […]

Bài tập Quan hệ song song trong không gian – Toán 12

Đang tải… Bài tập Quan hệ song song trong không gian A. KIẾN THỨC CƠ BẢN Khái niệm mặt phẳng và cách xác định mặt phẳng. Khái niệm hình chóp, tứ diện, hình lăng trụ, các loại lăng trụ. Vị trí tương đối của đường với đường, đường với mặt, mặt với mặt. Quan hệ […]

Bài tập Bài toán thực tế – Toán 12

Đang tải… Bài tập Bài toán thực tế A. KIẾN THỨC CƠ BẢN I. Các dạng toán về lãi suất ngân hàng: II. Bài toán tăng trưởng dân số: III. Lãi kép liên tục: BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM   Đang tải… Đang tải… Đang tải… Tải xuống      

Bài tập Dạng đại số và các phép toán trên tập số phức – Toán 12

Đang tải… Bài tập Dạng đại số và các phép toán trên tập số phức Cùng hệ thống lại khối kiến thức, bài tập môn Toán qua phần Bài tập Dạng đại số và các phép toán trên tập số phức – Toán 12. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các em học sinh […]

Bài tập Phương trình bậc hai với hệ số thực trên tập số phức – Toán 12

Đang tải… Bài tập Phương trình bậc hai với hệ số thực trên tập số phức A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Căn bậc hai của số phức 2. Phương trình bậc hai với hệ số thực B. KỸ NĂNG CƠ BẢN 1. Dạng 1: Tìm căn bậc hai của một số phức 2. Dạng […]

Bài tập Tập hợp điểm – Toán 12

Đang tải… Bài tập Tập hợp điểm  A. KIẾN THỨC CƠ BẢN I. Các kiến thức cơ bản về số phức 1. Khái niệm số phức 2. Biểu diễn hình học: 3. Các phép toán về số phức a. Cộng, trừ hai số phức b. Nhân hai số phức c. Số phức liên hợp d. […]