Bài tập Góc và khoảng cách – Toán 12

()

Đang tải…

Bài tập Góc và khoảng cách

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN

I. GÓC:

  1. Góc giữa hai mặt phẳng.
  2. Góc giữa hai đường thẳng, góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.

II. KHOẢNG CÁCH

  1. Khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng, khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song.
  2. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng – khoảng cách giữa hai đường thẳng.

B. KỸ NĂNG CƠ BẢN

  • Nhớ và vận dụng được công thức tính khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng; biết cách khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song.
  • Nhớ và vận dụng được công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng; biết cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng song song; khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau; khoảng cách từ đường thẳng đến mặt phẳng song song.
  • Nhớ và vận dụng được công thức góc giữa hai đường thẳng; góc giữa đường thẳng và mặt phẳng; góc giữa hai mặt phẳ
  • Áp dụng được góc và khoảng cách vào các bài toán khác.

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Đang tải…

Đang tải…

Đang tải…

Đang tải…


 
 

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xem thêm  Lesson 11 – Unit 4 – Language Focus – School Education System – Bài tập tiếng anh lớp 12

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.