Bài tập Tập hợp điểm – Toán 12

()

Đang tải…

Bài tập Tập hợp điểm 

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN

I. Các kiến thức cơ bản về số phức

1. Khái niệm số phức

2. Biểu diễn hình học:

3. Các phép toán về số phức

a. Cộng, trừ hai số phức

b. Nhân hai số phức

c. Số phức liên hợp

d. Môđun của số phức :

e. Chia hai số phức:

II. Kiến thức về hình học giải tích trong mặt phẳng

1. Các dạng phương trình đường thẳng

2. Phương trình đường tròn tâm I(a;b) bán kính R

3. Phương trình Elip

III. Một số chú ý trong giải bài toán tìm tập hợp điểm.

1. Phương pháp tổng quát

2. Giả sử các điểm M, A, B lần lượt là điểm biểu diễn của các số phức z, a, b

3. Giả sử M và M’ lần lượt là điểm biểu diễn của số phức zw = f(z)

B. KỸ NĂNG CƠ BẢN

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Đang tải…

Đang tải…

Đang tải…


 
 
 

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Xem thêm  Bài tập trắc nghiệm số phức. Biểu diễn hình học số phức – Sách bài tập giải tích 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.