Chương I – Bài 2 : Con lắc lò xo – Trang 6 – Sách Bài tập vật lý 12

Loading...
()

Đang tải…

2.1. Một lò xo dãn ra 2,5 cm khi treo vào nó một vật có khối lượng 250 g. Chu kì của con lắc được tạo thành như vậy là bao nhiêu ? Cho g = 10 m/s2.

A. 0,31 s.            B. 10 s.          C. 1 s.          D. 126 s.

2.2. Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo trục x nằm ngang. Lò xo có độ cứng k = 100 N/m. Khi vật có khối lượng m của con lắc đi qua vị trí có li độ x = 4 cm theo chiều âm thì thế năng của con lắc đó là bao nhiêu ?

A. 8 J.

B. 0,08 J.

C. – 0,08 J.

D. Không xác định được vì chưa biết giá trị của khối lượng m.

2.3. Một con lắc lò xo có khối lượng m = 0,5 kg và độ cứng k = 60 N/m. Con lắc dao động với biên độ bằng 5 cm. Hỏi tốc độ của con lắc khi qua vị trí cân bằng là bao nhiêu ?

A. 0,77 m/s.       B. 0,17 m/s.          C.  0m/s.       D. 0,55m/s.

2.4 Một con lắc lò xo có cơ năng W = 0,9 J và biên độ dao động A = 15 cm. Hỏi động năng của con lắc tại li độ x = – 5 cm là bao nhiêu ?

A. 0,8 J.

B . 0,3 J

C. 0,6 J.

D. Không xác định được vì chưa biết độ cứng của lò xo.

2.5. Một con lắc Ịò xo có độ cứng k = 200 N/m, khối lượng m = 200 g dao động điều hoà với biên độ A = 10 cm. Tốc độ của con lắc khi qua vị trí có li độ x = 2,5 cm là bao nhiêu ?

A. 86,6 m/s.    B. 3,06 m/s.       C.  8,67 m/s.        D. 0,0027 m/s.

2.6. Con lắc lò xo gồm một vật nhỏ gắn với một lò xo nhẹ dao động điều hoà theo phương ngang. Lực kéo về tác dụng vào vật luôn

Xem thêm  Kiến thức cần nhớ về hàm số mũ. Hàm số Lôgarit – Sách bài tập giải tích 12

A. cùng chiều với chiều chuyển động của vật.

B. ngược chiều với chiều chuyển động của vật.

C. hướng về vị trí cân bằng.

D . hướng về vị trí biên.

2.7 . Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ khối lượng 100 g gắn với một lò xo nhẹ. Con lắc dao động điều hoà theo phương ngang với phương trình x = l0cosl0πt  (cm ; s). Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Lấy π2 = 10. Cơ năng của con lắc bằng

A. 0,50 J.        B. 1,10 J.        C. 1,00 J.          D. 0,05 J.

2.8. Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là 50 g. Con lắc dao động điều hoà theo một trục cố định nằm ngang với phương trình x = Cứ sau những khoảng thời gian 0,05 s thì động năng và thế năng của vật lại bằng nhau. Lấy π2 = 10. Lò xo của con lắc có độ cứng bằng

A. 25 N/m.       B. 200 N/m.      C. 100 N/m.         D. 50 N/m.

2.9. Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương ngang với biên độ 10 cm. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là 200 mJ. Lò xo của con lắc có độ cứng là

A. 40 N/m.         B. 50 N/m.            C. 4 N/m.          D. 5 N/m.

2.10. Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox. Trong các đại lượng sau của chất điểm : biên độ, vận tốc, gia tốc, động năng thì đại lượng nào không thay đổi theo thời gian ?

A. Gia tốc.       B. Vận tốc.      C. Động năng.        D. Biên độ.

Xem thêm  Trắc nghiệm khối đa diện và thể tích khối đa diện – Toán 12

2.11. Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 50 N/m và vật nhỏ có khối lượng 200 g đang dao động điều hoà theo phương ngang. Lấy π2 =10. Tần số dao động của con lắc là

Loading...

A. 5,00 Hz.      B. 2,50 Hz.        C. 0,32 Hz.          D. 3,14 Hz.

2.12. Một vật nhỏ có khối lượng 500 g dao động điều hoà dưới tác dụng của một lực kéo về có biểu thức F = -0,8cos4t (N). Biên độ dao động của vật là

A. 8 cm.          B. 6 cm.          C . 12 cm.          D. 10 cm.

2.13. Một con lắc lò xo có khối lượng m = 50 g, dao động điều hoà trên trục x với chu kì T = 0,2 s và biên độ A = 0,2 m. Chọn gốc toạ độ o tại vị trí cân bằng, chọn gốc thời gian là lúc con lắc qua vị trí cân bằng theo chiều âm.

a) Viết phương trình dao động của con lắc.

b) Xác định độ lớn và chiều của các vectơ vận tốc, gia tốc và lực kéo về tại thời điểm t = 3T/4

2.14. Một con lắc lò xo có biên độ A = 10,0 cm, có tốc độ cực đại 1,2 m/s và có cờ năng 1 J. Hãy tính :

a) Độ cứng của lò xo.

b) Khối lượng của quả cầu con lắc.

c) Tần số dao động của con lắc.

2.15. Một vật có khối lượng 10 g dao động điều hoà với biên độ 24 cm và chu kì 4,0 s. Tại thời điểm t = 0, vật ở vị trí biên x = – A.

a) Viết phương trình dao động của vật.

b) Tính li độ, gia tốc và lực kéo về tại thời điểm t = 0,5 s.

Xem thêm  Đề kiểm tra học kỳ I môn Vật Lý lớp 12 – Mã đề 123 – Trường THPT Nguyễn Chí Thanh

c) Xác định thời điểm đầu tiên vật qua vị trí có li độ x = – 12 cm và tốc độ của vật tại thời điểm đó.

2.16. Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ khối lượng 200 g gắn với một lò xo nhẹ, dao động điều hoà theo trục Ox nằm ngang với tần số 2,5 Hz. Trong khi dao động, chiều dài của lò xo biến thiên từ l1 = 20 cm đến /2 = 24 cm.

a) Tính biên độ dao động của vật và chiều dài của lò xo khi chưa biến dạng.

b) Viết phương trình dao động của vật, biết rằng khi t = 0 vật ở vị trí biên x = +A

c) Tính vận tốc và gia tốc của vật khi đi qua vị trí cân bằng.

2.17.  Một con lắc lò xo dao động điều hoà.

a) Tại li độ x bằng một nửá biên độ thì bao nhiêu phần của cơ năng là thế năng ? là động năng ?

b) Tại li độ nào (tính theo biên độ) thì động năng bằng thế năng ?

2.18. Một con lắc lò xo gồm một vật khối lượng 0,5 kg gắn vào đầu tự do của một lò xo nhẹ có độ cứng 20 N/m. Con lắc dao động theo trục Ox nằm ngang với biên độ dao động là 3 cm. Tính :

a) Cơ năng của con lắc và tốc độ cực đại của vật.

b) Động năng và tốc độ của vật tại vị trí có li độ bằng 2,0 cm.

 

 

 

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *