Chương I – Bài Tập cuối chương I – Trang 15 – Sách Bài tập vật lý 12

Loading...
()

Đang tải…

1.1.  Nói về một chất điểm dao động điều hoà, phát biểu nào dưới đây là đúng ?

A. Ớ vị trí cân bằng, chất điểm có vận tốc bằng 0 và gia tốc cực đại.

B. Ở vị trí biên, chất điểm có vận tốc bằng 0 và gia tốc bằng 0. 

C. Ở vị trí biên, chất điểm có tốc độ cực đại và gia tốc cực đại.

D. Ở vị trí cân bằng, chất điểm có tốc độ cực đại và gia tốc bằng 0.

1.2. Khi nói về một vật dao động điều hoà, phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Cơ năng của vật biến thiên điều hoà theo thời gian.

B. Lực kéo về tác dụng lên vật biến thiên điều hoà theo thời gian,

C. Vận tốc của vật biến thiên điều hoà theo thời gian.

D. Động năng của vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian.

1.3. Dùng một lò xo treo một quả cầu có khối lượng 100 g. Khi cân bằng, lò xo dãn ra một đoạn bằng 4 cm so với chiều dài tự nhiên củạ nó. Cho con lắc lò xo trên đây dao động theo phương ngang. Lấy g = π2 (m/s2). Hỏi chu kì của con lắc bằng bao nhiêu ?

A. 4 s.         B. 0,4 s.           C. 0,07 s.               D. 1 s.

1.4 Một con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hoà. Lò xo có độ cứng k = 40 N/m.Khi quả cầu con lắc qua vị trí có li độ x = – 2 cm thì thế năng của con lắc bằng

Xem thêm  Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh – THPT chuyên ĐH Vinh (Nghệ An) lần 1

A. – 0,016 J.        B.0,008 J.         C. – 0,08 J.              D. 0,016 J.

1.5. Một con lắc đơn dao động điều hoà. Trong khoảng thời gian À£ con lắc thực hiện 60 dao động toàn phần. Tăng chiều dài con lắc thêm 44 cm thì cũng trong khoảng thời gian Δt ấy, nó thực hiện 50 dao động toàn phần. Chiều dài ban đầu của con lắc là

A.80 cm.        B. 60 cm.     C. 100 cm.       D. 144 cm.

1.6. Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox theo phương trình x = – 4cos5πt (cm). Biên độ, chu kì và pha ban đầu của dao động là

A. – 4 cm ; 0,4 s ; 0.                      B. 4 cm ; 0,4 s ; 0.

C. 4 cm ; 2,5 s ; π rad.                 D. 4 cm ; 0,4 s ; π rad.

1.7 Một vật dao động điều hoà với tốc độ cực đại là 31,4 cm/s. Lấy π = 3,14. Tốc độ trung bình của vật trong một  chu kì dao động là

A.0.            B. 15 cm/s.          C. 20 cm/s.          D.10 cm/s.

Loading...

1.8. Một con lắc lò xo có độ cứng 36 N/m và khối lượng Biết thế năng của con lắc biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số 6 Hz. Lấy 7?=10, khối lượng của vật là

Xem thêm  Bình giảng đoạn thơ trong bài Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm: “Đất là nơi em…bọc trứng”

A. 50 g              B. 75 g.            C. 100 g.            D. 200 g.

1.9. Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo trục Ox nằm Con lắc gồm một vật có khối lượng 100 g và một lò xo có độ cứng 100 N/m. Kéo vật tới vị trí có li độ bằng 2 cm rồi truyền cho vật vận tốc 1,095 m/s theo chiều dương. Chu kì và biên độ dao động của con lắc là

A. 0,2 s ; 4 cm.                          B. 0,2 s ; 2 cm.

C. 2π (s) ; 4 cm.                        D. 2π (s) ; 10,9 cm.

1.10.  Một con lắc lò xo dao động theo trục X nằm ngang. Lò xo có độ cứng 100 N/m ; vật có khối lượng 1,00 kg. Bỏ qua ma sát. Tại t = 0 vật được kéo ra khỏi vị trí cân bằng cho lò xo dãn ra 10 cm rồi thả ra không vận tốc đầu. Chọn gốc toạ độ tại vị trí cân bằng.

a) Tính chu kì và biên độ dao động.

b) Viết phương trình dao động.

c) Tính cơ năng của con lắc.

1.12. Cho hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số góc là 2πrad/s, có biên độ lần lươt 2 cm và 4 cm, có pha ban đầu lần lươt  π/6 và  π/2 (rad).

a) Viết phương trình của hai dao động.

b) Biểu diễn trên cùng một giản đồ Fre-nen hai vectơ quay biểu diễn hai dao động trên.

Xem thêm  Phân tích bài thơ Đất nước của Nguyễn Đình Thi

c) Tìm phương trình dao động tổng hợp của hai dao động trên.

1.13. Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 50 cm và vật nhỏ có khối lượng 0,01 kg mang điện tích q = +5.10-6 C, được coi là điện tích điểm. Con lắc dao động trong điện trường đều mà vectơ cường độ điện trường có độ lớn E = 104 v/m và hướng thẳng đứng xuống dưới. Lấy g = 10 m/s2. Hỏi chu kì dao động điều hoà của con lắc là bao nhiêu ?

1.14. Một con lắc đơn đang dao động điều hoà với biên độ góc α tại một nơi có gia tốc trọng trường là Biết lực căng dây lớn nhất bằng 1,02 lần lực căng dây nhỏ nhất. Tính biên độ góc α.

1.15. Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox. Trong thờ gian 31,4 s chất điểm thực hiện được 100 dao động toàn phần. Chọn gốc thời gian là lúc chất điểm đi qua vị trí có li độ 2 cm theo chiều âm với tốc độ 40√3 cm/s. Lấy π = 3,14. Tìm phương trình dao động của chất điểm.

 

 

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *