Chương II – Bài 10 : Đặc trưng vật lý của âm – Trang 143 – Sách bài tập vật lý 12

Loading...
()

Đang tải…

10.1. Câu A.            10.2. Câu D.              10.3. Câu C.              10.4. Câu B.

10.5. Câu B.            10. 6. Câu C.             10.7. Câu C.

10.8. Câu A.

10.9.a) Cường độ âm I do một nguồn điểm có công suất ℘ gây ra tại một điểm

ở cách nguồn môt khoảng R là : 

với R = 1 m, I = 10 w/m² , ta được : ℘ = 4.3,14.10 = 125,6 W.

b) ở khoảng cách 1 km = 1 000 m, cường độ âm giảm 1000² = 106 lần so với

Vậy mức cường độ âm tính ra đêxiben là :

b) Cường độ âm I’ ứng với mức 70 dB hay 7 B là :

Loading...

Vậy phải giảm nhỏ công suất của loa : 

10.11. a) Gọi I là cường độ âm tại M và I’ là cường độ âm tại điểm ở gần hơn, ta có :

10.12. a) Loại trừ ảnh hưởng của gió.

10.13 a) l = vt = 333.t (m) ≈  1/3 t  (km).

b) Quy tắc thực nghiệm : “Số đo l ra kilômét, bằng một phần ba số đo t tính ra giây” hay là “lấy số đo thời gian t (bằng giây) chia cho 3, thì được số đo / bằng kilômét”.

 

 

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Xem thêm  Chương 4: Số phức – Chuyên đề 2: Phương trình bậc hai với hệ số phức trên tập số phức – Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *