Chương II – Bài 9 : Sóng Dừng – Trang 141 – Sách bài tập vật lý 12

Loading...
()

Đang tải…

 

9.1. Câu C          9.2. Câu C.              9.3.  Câu B          9.5. Câu B. 

9.4. Câu B.         9.5. Câu B.               9.6. Câu A.          9.7. Câu B

9.8. Câu B.         9.9. Câu C.

9.10. a) L = 2.λ/2  (Hình 9.1G)

b) Vận tốc của các điểm trên dây phụ thuộc vị trí của từng điểm. Hai điểm của dây ở cách đều một nút về hai phía luôn dao động ngược pha nhau. Khi đi qua vị trí cân bằng, các điểm có tốc độ lớn nhất (Hình 9.2G).

9.11.a) Dải lụa dao động ổn định. Vậy trên dải có một hệ sóng dừng. Đầu dưới của dải lụa được tự do, vậy ở đầu ấy có một bụng dao động. Ở đầu kia có một nút, trên dây lại có một nút nữa (H.9.3G). Vậy độ dài / của dây bằng

b) Đầu dưới được giữ cố định, vậy tại đó có một nút dao động. Để tại trung điểm dải lụa có một nút dao động thì dải lụa phải chứa một số chẵn lần nửa bước sóng, tức là một số nguyên lần bước sóng. Ta phải có :

               l = kλ hay là λ = l/k     (k = 1 , 2 , 3.. )

và tần số dao động fk, cùng tần số dòng điện tương ứng f’k là :

Xem thêm  Đề kiểm tra học kỳ I môn Vật Lý lớp 12 – Mã đề 311 – Trường THPT Lương Thế Vinh

9.12. Các phân tử không khí trong ống dao động theo tần số của dao động của âm thoa. Sóng âm trong ống nghiệm phản xạ liên tiếp ờ miệng và ở đáy ống nghiệm. Khi khoảng cách giữa hai mặt phản xạ ấy có một giá trị thích hợp thì tạo thành một hệ sóng dừng ổn định. Khi đó ở miệng ống có một bụng dao động còn ở đáy ống tức là mặt nước có một nút. Vậy độ cao h phải thoả mãn điều kiện :

Loading...

(loại, vì lớn hơn cỡ của tốc độ âm trong không khí)

k = 1 ⇒ v = 566,7 m/s

(loại, vì lớn hơn cỡ của tốc độ âm trong không khí)

k = 2 ⇒ v = 340 m/s

(chấp nhận vì cỡ của tốc độ âm trong không khí là 300 m/s)

k = 3 ⇒ v = 240 m/s

(loại, vì nhỏ hơn cỡ của tốc độ âm trong không khí)

9.13. Trên lò xo chỉ có một bụng, vậy

l = λ/2 ⇒ λ = 21 = 2,4 m.

Do đó v  = λf = 50.2,4 = 120 m/s.

 

 

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *