Chương III – Bài 15 : Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều . Hệ số công suất – Trang 40 – Sách bài tập vật lý 12

Loading...
()

Đang tải…

15.1. Đặt một điện áp xoay chiều, tần số f = 50 Hz và giá trị hiệu dụng U = 80 V vào hai đầu đoạn mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp. Biết cuộn cảm có độ tự cảm L = 0,6/π (H), tụ điện có điện dung

Giá trị của điện trở thuần R là

A. 30 Ω.                B. 80 Ω.                C 20 Ω.                   D. 40 Ω.

15.2 Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện ?

A. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng 0.

B. Điện áp giữa hai bản tụ điện trễ pha π/2 so với cường độ dòng điện qua đoạn mạch.

C. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là khác 0.

D. Tần số góc của dòng điện càng lớn thì dung kháng của đoạn mạch càng nhỏ.

15.3. Đặt một điện áp xoay chiều u = 200sqrt{2}cos100πt (V) vào hai đầu một đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 100Ω , cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp . Khi đó, điện áp hai đầu tụ điện là : u_{2} = 100sqrt{2}cos (100πt – π/2) (V) .

Công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB bằng :

A. 100 W.               B. 300 W.                C. 400 W.                 D. 200 W.

A. 0,86.                B. 1,00.                    C. 0,71.                    D. 0,50.

Xem thêm  Phân tích giá trị nhân đạo của truyện ngắn Vợ nhặt (Kim Lân) – Tài liệu ôn thi THPTQG

15.5. Đặt điện áp u = Usqrt{2}cosωt (với u và Cú không đổi) vào hai đầu một đoạn mạch có R, L, c mắc nối tiếp. Biết điện trở thuần R và độ tự cảm L của cuộn cảm thuần đều xác định còn tụ điện có điện dung c thay đổi được. Thay đổi điện dung của tụ điện đến khi công suất của đoạn mạch đạt cực đại thì thấy điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện là 2 Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần lúc đó là

A.2Usqrt{2}.                     B. 3U.                 C. 2U.                      D.U.

Đê bài dành cho các câu 15.6,15.7,15.8 và 15.9 :

Cho mạch điện như Hình 15.1. Điện áp giữa hai đầu mạch AB là  u_{AB} = 65sqrt{2} cos(Ot (V). Các điện áp hiệu dụng là U_{MN} = 13 V ;  U_{NB} = 65 V ; . Công suất tiêu thụ trong mạch là 25 W.

15.6. Điện trở thuần của cuộn cảm là bao nhiêu ?

A. 5 Ω.                 B. 10 Ω.                  C. 1 Ω:              D. 12 Ω.

15.7 Cảm kháng của cuộn dây là bao nhiêu ?

Loading...

A. 5Ω                  B. 10 Ω.               C.1Ω.                   D. 12Ω

15.8.. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là bao nhiêu ?

A. 4 A.                   B. 2 A.                   C. 3 A.                     D. 1 A.

Xem thêm  Giải bài tập vật lý 12 – Chương V – Bài 29 : Thực hành : Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa – Trang 151 SGK

15.9. Hệ số công suất của mạch là bao nhiêu ?

15.10. Cho mạch điện xoay chiều gồm có điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp, điện áp ở hai đầu đoạn mạch u = 50sqrt{2} cos100πt (V).

Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm và hai đầu tụ điện : U_{L} = 30 V ; U_{C} = 60 V.

a) Tính hệ số công suất của mạch.

b) Cho biết công suất tiêu thụ trong mạch là ℘ =20 W. Xác định R, L, C.

15.11. Mạch điện xoay chiều gồm một cuộn dây có điện trở R, độ tự cảm L nối tiếp với một tụ điện có điện dung Các điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch U = 120 V, ở hai đầu cuộn dây U_{d}= 120 V, ở hai đầu tụ điện U_{C} = 120 V. Xác định hệ số công suất của mạch.

15.12. Cuộn dây có L = 0,6/π  (H) nối tiếp với tu điên C = 1/14 000π (F)  trong một mạch điện xoay chiều ; điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch u = 160cos100πt (V). Công suất điện tiêu thụ trong mạch là 80 w. Viết biểu thức của i.

15.13. Mạch điện.xoay chiều gồm một điện trở, một cuộn dây và một tụ điện ghép nối tiếp (H.15.2). Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch u =  65sqrt{2} cos 100πt (V).

a) Chứng tỏ rằng cuộn dây có điện trở thuần r # 0

b) Tính hệ số công suất của mạch. 

 

 

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Xem thêm  Đề kiểm tra học kỳ I môn Vật Lý lớp 12 – Mã đề 216 – Trường THPT Tây Thạnh

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *