Chương III – Bài tập cuối chương III – trang 47 – Sách bài tập vật lý 12

Loading...
()

Đang tải…

III.1. Khi đặt một hiệu điện thế không đổi 12 V vào hai đầu một cụộn dây có điện trở thuần R và độ tự cảm L thì dòng điện qua cuộn dây là dòng điện một chiều có cường độ 0,15 A. Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây này một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100 V thì cường độ hiệu dụng qua nó là 1 A. Cảm kháng của cuộn dây bằng

A. 60 Ω.                  B. 40 Ω.                       C.50Ω                         D. 30 Ω.

III.2 . Một đoạn mạch điện RLC nối tiếp có U_{R} = U_{C} = 0,5U_{L}. So với cườn độ dòng điện thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch này

III.3. Đặt điện áp xoay chiều u = U_{0} cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm điện trở thuần 100 Ω, tụ điện có điện dung  10^{-4} / π (F) và cuộn cảm thuần có độ tự cảm thay đổi được. Để điện áp hai đầu điện trở trễ pha π/4 so với điện áp hai đầu đoạn mạch AB thì độ  tự cảm của cuộn cảm bằng 

III.4. Đặt điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz vào hai đầu một đoạn mạch gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm 0,2 H và một tụ điện có điện dung 10 μF mắc nối tiếp. Độ íệch pha của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện trong mạch là

A.0.                  B. π/4                    C. – π/2                 D. π/2.

III.5. Đặt điện áp xoay chiều u = 200sqrt{2}  cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là sqrt{2} A. Biết cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch lần lượt là 200 Ω và 100 Ω. Giá trị của R là

Xem thêm  Skills (Kỹ năng) – trang 72 Review 2 (Units 4 – 5) Sách Giáo Khoa tiếng anh 12 mới

A. 50 Ω.               B. 400 Ω.              C. 100 Ω.               D. I00sqrt{3} Ω.

III.6. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu một điện trở 100 Í1 Công suất to ả nhiệt trên điện trở là 100 Ω. Cường độ hiệu dụng qua điện trở bằng

A.2sqrt{2} A.                  B. 1 A.                   C. 2 A.                  D. sqrt{2} A.

III.7. Đặt điện áp xoay chiều u = U_{0}cosωt vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Hệ số công suất của đoạn mạch là

III.8. Đặt điện áp u = Usqrt{2}cos2πft  (U không đổi ,f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch R, L,C. Khi tần số là f_{1} thì cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch có giá trị lần lượt là 6 QΩ và 8 Ω .Khi tần số là f_{2} thì hệ số công suất của đoạn mạch R, L,C  này bằng 1. Hệ thức liên hệ giữa f_{1} và f_{2}

III.9. Đặt điện áp u =Usqrt{2}cosωt vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AN và NB mắc nối tiếp. Đoạn AN gồm biến trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, đoạn NB chỉ có tụ điện với điện dung Để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AN không phụ thuộc R, thì tần số góc ω phải bằng

III.10. Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 1A. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ 3n vòng/ph thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là sqrt{3} A. Nếu rôto của máy quay đều với tốc độ 2n vòng/phút thì cảm kháng của đoạn mạch AB là

Xem thêm  Kiểm tra học kỳ I môn Vật lý 12 – Trường THPT Vĩnh Viễn (2016-2017)

III.11. Đặt điện áp u = U_{0}sqrt{2}cosωt (U_{0} và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB theo thứ tự gồm một tụ điện, một cuộn cảm thuần và một điện trở thuần mắc nối tiếp. Gọi M là điểm nối giữa tụ điện và cuộn cảm. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu AM bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu MB và cường độ dòng điện trong đoạn mạch lệch pha π/12 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB. Hệ số công suất của đoạn mạch MB là

Loading...

III.12. Một máy biến áp có điện trở các cuộn dây không đáng kể. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp và giữa hai đầu cuộn sơ cấp lần lượt là 55 V và 220 V. Bỏ qua các hao phí trong máy. Tỉ số giữa số vòng dây của cuộn sơ cấp và số vòng dây của cuộn thứ cấp bằng

A. 8.                    B. 4.                       C.  2.                       D. 1/4

III.13. Máy biến áp là thiết bị

A. biến đổi tần số của dòng điện xoay chiều.

B. biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều,

C. có khả năng biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều.

D. làm tăng công suất của dòng điện xoay chiều.

III.14. Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rô to gồm 4 cặp cực (4 cực nam và 4 cực bắc). Để suất điện động do máy này sinh ra có tần số 50 Hz thì rôto phải quay với tốc độ

A. 750 vòng/ph.                           B. 75 vòng/ph.

C. 480 vòng/ph.                           D. 25 vòng/ph.

III.15. Trong mạch điện ba pha có tải đối xứng, khi dòng điện chạy trong tải thứ nhất có biểu thức là i_{1} = Isqrt{2} cos ωt, thì dòng điện chạy trong tải thứ hai và thứ ba có các biểu thức là :

Xem thêm  Unit 3 The green movement (E. Writing) trang 25 – Sách bài tập tiếng anh 12 – Chương trình mới

III.16. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số 50 Hz vào hai đầu một đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điên dung C đến giá trị 10^{-4} / 4π (F) hoặc 10^{-4} / 2π (F) thì công suất tiêu thu trên đoạn mạch đều có giá trị bằng nhau. Giá trị của L bằng bao nhiêu ?

III.17. Một đoạn mạch gồm điện trở R = 150 Ω, cuộn cảm thuần L = 0,315 H và tụ điện C = 16 μF, mắc nối tiếp. Đặt điện áp xoay chiều có tần số f = 50 Hz và có điện áp hiệu dụng U = 220 V vào hai đầu đoạn mạch này. Hỏi :

a) Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là bao nhiêu ?

b) Phải thay tụ điện C bằng một tụ điện khác có điện dung C’ bằng bao nhiêu để công suất tiêu thụ điện của mạch là lớn nhất ?

III.19. Đặt một điện áp u – 150sqrt{2} cos100πt vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở thuần 60 Ω, cuộn dây (có điện trở thuần) và tụ điện. Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch bằng 250 w. Nối hai bản tụ điện bằng một dây dẫn có điện trở không đáng kể. Khi đó, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây và bằng 50sqrt{3} V. Hỏi dung kháng của tụ điện có giá trị bằng bao nhiêu ?

 

 

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *