Chương IV – Bài 22 : Sóng điện từ – trang 56 – Sách bài tập vật lý 12

Loading...
()

Đang tải…

22.1. Đặc điểm nào trong số các đặc điểm dưới đây không phải là đặc điểm chung của sóng cơ và sóng điện từ ?

A. Mang năng lượng.

B. Là sóng ngang.

C. Bị nhiễu xạ khi gặp vật cản.

D. Truyền được trong chân không.

22. 2. Hãy chọn phát biểu đúng.

A. Trong sóng điện từ, dao động của điện trường sớm pha π/2 so với dao động của từ trường.

B. Trong sóng điện từ, dao động của từ trường trễ pha π/2 so với dao động của điện trường.

C. Trong sóng điện từ, dao động của từ trường trễ pha π so với dao động của điện trường.

D. Tại mỗi điểm trên phương truyền của sóng điện từ thì dao động của cường độ điện trường overrightarrow{E} đồng pha với dao động của cảm ứng từ overrightarrow{B}.

22. 3. Hãy chọn phát biểu đúng.

Sóng ngắn vô tuyến có bước sóng vào cỡ

A. vài nghìn mét.                           B. vài trăm mét.

C . vài chục mét.                           D. vài mét.

22.4. Sóng điện từ có bước sóng 21 m thuộc loại sóng nào dưới đây ?

A. Sóng dài.                                    B. Sóng trung.

C. Sóng ngắn.                                 D. Sóng cực ngắn.

Xem thêm  Bài tập ôn Giải tích 12 – Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

22.5. Tại sao các chấn tử trong anten thu vô tuyến lại phải đặt song song với mặt đất ?

A. Vì vectơ cường độ điện trường trong sóng tới nằm song song với mặt đất.

B. Vì vectơ cảm ứng từ trong sóng tới nằm song song với mặt đất.

C. Vì vectơ cường độ điện trường trong sóng tới nằm vuông góc với mặt đất.

D. Vì vectơ cảm ứng từ trong sóng tới nằm vuông góc với mặt đất.

22.6. Một máy hàn hồ quang hoạt động ở gần nhà bạn làm cho tivi trong nhà bạn bị nhiễu. Vì sao ?

Loading...

A. Hồ quang điện làm thay đổi cường độ dòng điện qua tivi.

B. Hồ quang điện làm thay đổi điện áp trên lưới điện.

C. Hồ quang điện phầt ra sóng điện từ lan tới anten của tivi.

D. Một nguyên nhân khác.

22.7. Chọn phát biểu sai 

Sóng điện từ truyền từ Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh có thể là

A. sóng truyền thẳng từ Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh.

B.  sóng phản xạ một lần trên tầng ion.

C. sóng phản xạ hai lần trên tầng ion.

D. sóng phản xạ nhiều lần trên tầng ion.

22.8. Thời gian kéo dài của một lần phóng điện giữa hai đám mây là  τ.Thời gian kéo dài của tiếng xoèn xoẹt trong máy thu thanh là t. Chọn kết luận đúng.

22.9. Một nguồn phát sóng vô tuyến, đặt tại điểm O, phát ra một sóng có tần số 10 MHz, biên độ 200 V/m.

Xem thêm  Đề kiểm tra học kỳ I môn Vật Lý lớp 12 – Mã đề 274 – Trường THPT Lý Thái Tổ

a) Tính bước sóng của sóng này. Coi tốc độ sóng bằng 3.10^{8} m/s.

b) Vectơ cường độ điện trường tại O có phương song song với trục Oz ;  vectơ cảm ứng từ có phương song song với trục Ox của một hệ trục toạ độ vuông góc Oxyz và có độ lớn 2.10^{-4}T. Viết phương trình dao động của cường độ điện trường và cảm ứng từ tại O. Lấy pha dao động ban đầu bằng không.

c) Viết phương trình truyền của sóng điện từ theo phương Coi như biên độ của sóng không bị thay đổi khi lan truyền.

22. 10. Một anten parabol, đặt tại một điểm O trên mặt đất, phát ra một sóng truyền theo phương làm với mặt phẳng nằm ngang một góc 45° hướng lên cao. Sóng này phản xạ trên tầng điện li, rồi trở lại gặp mặt đất ở điểm Hãy tính độ dài của cung OM.

Cho bán kính Trái Đất: R = 6400 km.

Tầng điện li coi như một lớp cầu ở độ cao 100 km trên

 

 

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *