Chương VII – Bài 36. Năng lượng liên kết của hạt nhân phản ứng hạt nhân – trang 199 – Sách bài tập vật lý 12

Loading...
()

Đang tải…

36.1. Câu C.           36.2. Câu C.               36.3. Câu D.                  36.4. Câu D.

36.5.Câu C.            36.3. Câu B.               36.7. Câu A.

36.8.Câu D.

Theo định luật bảo toàn động lượng, ta có :

Bình phương hai vế, ta được :

36.9.Câu B.             36.10.  Câu A.

36.11.Câu A.

Ta có phương trình phản ứng hạt nhân :

Như vậy , hai nhân bay ra là hai hạt nhân heli.

Theo định luật bảo toàn động lượng, ta có :

Tổng hình chiếu của động lượng của hai hạt nhân heli lên phương của động lượng của prôtôn phải bằng động lượng của prôtôn. Theo Hình 36.1G, ta có :

36.12 .Câu B.                    36.13. Câu D.

36.14. 76,3 MeV và 8,5 MeV. 

36.15.

786 MeV và 1804 MeV tương ứng với các năng lượng liên kết trên

1 nuclôn : 7,63 MeV/A và 7,67 MeV/A ⇒  _{}^{238}textrm{U}  bền hơn.

36.16.  6,38 MeV ; 8,75 MeV ; 8,56 MeV

36.17.Ta có phản ứng hạt nhân :

Hạt nhân X là hạt nhân liti.

Theo định luật bảo toàn động lượng :

Chú ý rằng phương của vận tốc của hạt a vuông góc với phương của vận

tốc của prôtôn, nên ta có thể vẽ được Hình 36.2G biểu thị phương trình

Xem thêm  536 bài tập trắc nghiệm phương trình, hệ phương trình, mũ lôgarit – Toán 12

vectơ. Hình vẽ này biểu thi đúng tính chất, nhưng chưa biểu thị đúng tỉ lệ.

Hình vẽ này cho ta thấy :

Loading...

Có thể viết lại hệ thức trên :

Tổng động năng của các hạt trước phản ứng là 5,45 MeV ;

còn tổng động năng của các hạt sau phản ứng là 4 + 3,575 = 7,575 MeV.

Lượng động năng dôi ra này được lấy từ độ hụt khối của các hạt nhân tham gia phản ứng. Như vậy, phản ứng này đã toả ra một năng lượng là :

                     7,575  –  5,45 = 2,125 MeV

36.18.Độ hụt khối của hạt nhân _{4}^{10}textrm{Be}  :

Năng lượng liên kết của hạt nhân _{4}^{10}textrm{Be}  là

           0,0679.931 = 63,215 MeV

Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân _{4}^{10}textrm{Be} là :

36.19. a) Phương trình phản ứng :

Hạt nhân X là hạt nhân heli.

b) Tổng khối lượng của các hạt nhân trước phản ứng :

Tổng khối lượng của các hạt nhân sau phản ứng :

2m_{H}  = 2.4,0015 11 = 8,003 u

Như vậy đã có sự hụt khối lượng là :

Δm = 8,0285 u – 8,003 u = 0,0255 u

Do đó, phản ứng này toả một năng lượng là :

0,0255.931 = 23,74 MeV

36.20. 

 

 

 

 

 

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Xem thêm  Bài tập trắc nghiệm về lũy thừa – Sách bài tập giải tích 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *